W piątek Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego podpisał umowy zakładające przyznanie 50 mln zł unijnego dofinansowania na działania zakładające poprawę efektywności energetycznej w pomorskich gminach. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na efektywność energetyczną i OZE zaplanowano wydanie ok. 939 mln zł.

Unijne dofinansowanie dzięki podpisanym w piątek umowom wesprze projekty z powiatu kartuskiego i puckiego, gmin Puck, Dziemiany, Ryjewo, Kwidzyn, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Łebie, Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kamienicy Królewskiej oraz Diecezji Pelplińskiej. Wartość wszystkich 9 projektów to ponad 65 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi niemal 50 mln zł.

Łącznie w ramach osi 10. Energia RPO WP 2014-2020 na efektywność energetyczną i OZE przeznaczono ok. 939 mln zł, zakontraktowano już 34 projekty, dofinansowując je kwotą 271 mln zł. Na etapie weryfikacji jest kolejnych 26 projektów ze wsparciem unijnym w wysokości 111 mln zł – poinformował wicemarszałek województwa Wiesław Byczkowski.

W ramach Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne RPO WP na lata 2014-2020 przewiduje się głęboką modernizację energetyczną budynków z uwzględnieniem potrzeby monitorowania i zarządzania energią wraz z możliwością wykorzystania instalacji OZE, wymiany źródeł ciepła (w tym indywidualnych) i zastosowania indywidualnego pomiaru zużycia ciepła.

Najwyższe dofinansowanie otrzyma projekt Diecezji Pelplińskiej pn. Efektywność energetyczna obszaru Pomnik Historii w Pelplinie: etap 2 o wartości ok. 32,4 mln zł. Przyznane dofinansowanie to blisko 27,1 mln zł. Projekt, który zostanie zrealizowany do lipca 2020 r., dotyczy termomodernizacji czterech budynków wchodzących w skład zespołu pocystersko-katedralnego w Pelplinie. Zaplanowano kompleksowe prace (głęboka termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, zastosowanie kogeneracji, monitorowanie energii) aż w czterech obiektach. A także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – przewidziano zastosowanie pompy ciepła w jednej nowej kotłowni.

W efekcie planowane jest zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach o 6 983 934,00 kWh/rok, a także spadek emisji gazów cieplarnianych o 1 736,40 ton równoważnika CO2.

Ponadto, zgodnie z podpisanymi w ostatni piątek umowami w ramach Poddziałania 10.1.1. – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne RPO WP na lata 2014-2020 realizowane będą projekty wynikające ze Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot do roku 2020.

Strategia zakłada modernizację energetyczną 230 budynków na obszarze metropolitarnym do 2023 roku. Spośród wybranych przez Zarząd Województwa Pomorskiego trzech projektów największe dofinansowanie w wysokości 9,6 mln zł otrzymał powiat pucki. Projekt zakładający termomodernizację obiektów użyteczności publicznej jest warty ok. 14,5 mln zł.

Dzięki wybranym przez Zarząd Województwa projektom uda się zmodernizować energetycznie budynki użyteczności publicznej, wykorzystując instalacje OZE, wymianę źródeł ciepła i zastosowanie indywidualnego pomiaru zużycia ciepła. Zakres wszystkich prac musi wynikać z analizy możliwych rozwiązań w ramach sporządzanego audytu energetycznego – zapewnił wicemarszałek woj. pomorskiego Wiesław Byczkowski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *