Proces inwestycyjny mikroinstalacji fotowoltaicznych

 

Etapy procesu inwestycyjnego:

ETAP I Decyzja o warunkach zabudowy i wniosek o przyłącze
– wybór lokalizacji
– dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością (oświadczenia o dysponowaniu tytułem prawnym do nieruchomości, Wypis z Księgi Wieczystej, Umowa Dzierżawy)
– mapa sytuacyjna 1:1000
– wniosek o przyłącze
– dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością (oświadczenia o dysponowaniu tytułem prawnym do nieruchomości, Wypis z Księgi Wieczystej, Umowa Dzierżawy)
– zgłoszenie dokonane przedsiębiorstwu energetycznemu

ETAP II Warunki i budowa przyłącza
– decyzja o warunkach przyłącza z zakładu energetycznego
– projektowanie
– uzgodnienie projektu z zakładem energetycznym
– budowa przyłącza
– mikroinstalacja ma być przyłączona po dokonaniu zgłoszenia oraz w jego wyniku: po zainstalowaniu odpowiednich układów zabezpieczających i układu pomiarowo- rozliczeniowego przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego i na jego koszt.

ETAP III Budowa mikroinstalacji
– Projekt instalacji i konstrukcji wsporczej, który uwzględnia obciążenie śniegiem, wiatrem oraz nośność i wytrzymałość konstrukcji dachowych
– montaż: konstrukcji; modułów PV; inwerterów; okablowania i systemów zabezpieczających (podłączenie do sieci energetycznej); ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej
– konfiguracja inwertera i przyłączenie instalacji do sieci teleinformatycznej w celu bieżącego monitorowania jej pracy

Przy budowie mikroinstalacji fotowoltaicznej należy zwrócić uwagę na:
– firmę, która realizuje projekt (Sprawdzona firma instalacyjna z referencjami i certyfikatami gwarantuje bezpieczeństwo inwestycji)
– sprzęt dobrej jakości, najlepiej europejskiego producenta
– inwerter wyposażony w system bieżącego monitorowania (tzw. datalogger)

ETAP IV Obowiązek informacyjny

 

Źródło: Dom energooszczędny. Projekt informacyjno-edukacyjny promujący budownictwo energooszczędne i ekologiczne wśród mieszkańców Gminy Psary

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *