W Urugwaju udało się zmniejszyć znacząco emisje dwutlenku węgla bez państwowych subsydiów oraz bez wzrostu cen energii dla odbiorców końcowych.
Władze Urugwaju wprowadziły stabilny system wsparcia dla producentów OZE. Duża konkurencja wśród inwestorów powoduje, iż oferują oni energię po niższych cenach.
Podczas konferencji klimatycznej COP21 w Paryżu pełnomocnik Urugwaju ds. klimatu poinformował, iż obecny udział OZE w miksie energii elektrycznej wzrósł do 94,5 % w Urugwaju, a ceny energii są stosunkowo niższe niż kilka lat temu. Poinformował ponadto, iż dodatkowym profitem z rozwoju OZE jest zmniejszenie przerw w dostawach energii, gdyż dywersyfikacja źródeł oznacza większą odporność na występujące w Urugwaju susze.
Przedstawiciele Urugwaju wyjechali do Paryża na szczyt klimatyczny z zapowiedzią redukcji emisji dwutlenku węgla o 88% do 2017 roku, w porównaniu ze średnią emisji z lat 2009-2017. Wliczając pełną konsumpcję energii, udział OZE w zużyciu energii w Urugwaju to prawie 55%, podczas gdy średnia na świecie wynosi 12 %.
W chwili obecnej Urugwaj stał się eksporterem energii, wcześniej był jej importerem. Dołączył do krajów, które prawie w całości konsumują energię pochodzącą z OZE.
Inwestycje w OZE i gaz wzrosły w Urugwaju do poziomu 7 mld dolarów. Stanowi to około 15% urugwajskiego PKB. Inwestorzy realizujący projekty OZE mogą liczyć na sprzedaż energii po stałej cenie, która będzie gwarantowana przez państwo na okres 20 lat.


na podstawie:
gramwzielone.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *