W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie dotyczące cen referencyjnych przysługujących za zieloną energię, którą będzie można sprzedawać na podstawie przyszłorocznych aukcji dla OZE.
Według Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki z dnia 13 listopada 2015 roku, w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r., maksymalne ceny za sprzedaż energii dla nowych instalacji OZE, uruchamiających produkcję energii na podstawie wygranej, przyszłorocznej aukcji, dla poszczególnych technologii kształtują się następująco:
1) biogazownie rolnicze o mocy do 1 MW – 500 zł/MWh
2) biogazownie rolnicze o mocy powyżej 1 MW – 470 zł/MWh
3) biogazownie wykorzystujące biogaz ze składowisk odpadów – 305 zł/MWh
4) biogazownie wykorzystujące biogaz z oczyszczalni ścieków – 335 zł/MWh
5) biogazownie wykorzystujące biogaz inny niż w punktach 3 i 4 – 340 zł/MWh
6) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach współspalania lub w układach hybrydowych, o mocy do 50 MWe – 415 zł/MWh
7) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach współspalania lub w układach hybrydowych, o mocy do 50 MWe, w wysokosprawnej kogeneracji – 435 zł/MWh
8) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach współspalania lub w układach hybrydowych, o mocy do 50 MWe i mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu do 150 MWt, w wysokosprawnej kogeneracji – 420 zł/MWh
9) wytwarzanie energii elektrycznej z odpadów przemysłowych lub komunalnych, ulegających biodegradacji, w tym z odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych w instalacji termicznego przekształcania odpadów, w instalacjach o mocy elektrycznej nie większej niż 50 MWe i mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu do 150 MWt – 385 zł/MWh
10) wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem wyłącznie biopłynów – 475 zł/MWh
11) elektrownie wiatrowe na lądzie o mocy do 1 MW – 415 zł/MWh
12) elektrownie wiatrowe na lądzie o mocy powyżej 1 MW – 385 zł/MWh
13) elektrownie wodne o mocy do 1 MW – 470 zł/MWh
14) elektrownie wodne o mocy powyżej 1 MW – 480 zł/MWh
15) geotermia – 455 zł/MWh
16) fotowoltaika o mocy do 1 MW – 465 zł/MWh
17) fotowoltaika o mocy powyżej 1 MW – 445 zł/MWh
18) morskie elektrownie wiatrowe – 470 zł/MWh
Cenę referencyjną na 2016 rok dla obecnych instalacji OZE, w których właściciele postanowią przejść z zielonych certyfikatów na system aukcji, wyznaczono na 410,02 zł/MWh. W stosunku do aukcji natomiast cena referencyjna jest sumą średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale (170,19 zł/MWh) oraz kwoty 239 złotych i 83 groszy za 1 MWh.
Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki z dnia 13 listopada 2015 rok w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 roku. jest dostępne pod tym linkiem.


na podstawie:
gramwzielone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *