Energia odnawialna we Francji. Francuski rząd podał wyniki kolejnej aukcji, w której o wsparcie konkurowali inwestorzy planujący instalację systemów fotowoltaicznych. Tym razem chodzi o aukcję dla średniej wielkości dachowych elektrowni PV. 

Francuskie ministerstwo ekologii i energii podało, że w ramach przeprowadzonej w ubiegłym roku aukcji dla projektów o mocy w przedziale 100-250 kW, w której do podziału był potencjał 80 MW, wsparcie otrzyma 378 inwestycji. Wysokość przyznanej taryfy za energię wyniesie 134,8 euro/MWh.

Najwięcej nagrodzonych projektów – 195 – zostanie zrealizowanych na budynkach rolniczych, natomiast 183 projekty dotyczą instalacji fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV).

Francuskie władze szacują, że w efekcie tej aukcji powstaną inwestycje warte około 130 mln euro, a zrealizowane dzięki niej elektrownie fotowoltaiczne będą produkować rocznie ponad 100 GWh energii elektrycznej. Uruchomienie tych instalacji zaplanowano na przyszły rok.

Ponadto, kolejna, już trzecia aukcja dla projektów fotowoltaicznych o mocy 100-250 kW zostanie zamknięta w drugiej połowie tego miesiąca.

W marcu br. Paryż rozstrzygnął natomiast pierwszą aukcję dla projektów o mocy 100-250 kW, w której do realizacji ze wsparciem w postaci stałej taryfy za energię wybrano 349 projektów o łącznej mocy wynoszącej również 80 MW. W tej aukcji przyznano taryfę na poziomie 139 eur/MWh, czyli nieco wyższą niż w przypadku rozstrzygniętej właśnie aukcji.

W ubiegłym miesiącu francuskie władze podały, że w ramach innej aukcji, której celem jest wsparcie inwestycji w fotowoltaikę zintegrowaną z magazynami energii na terenach zamorskich Francji, wsparcie otrzymają 33 projekty o łącznej mocy 52 MW. Przyznana cena za energię, która uwzględnia wykorzystanie magazynu energii, wynosi 204 euro/MWh. Ta aukcja ma przełożyć się na inwestycje warte 140 mln euro, a szacowany uzysk energii z powstałych dzięki niej instalacji szacuje się na 70 GWh w skali roku.

Z kolei w grudniu 2015 r. francuski rząd podał wyniki aukcji dla projektów elektrowni fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 250 kW. Wsparcie przyznano dla 212 inwestycji, których łączną wartość wycenia się na około 1 mld euro.

Aukcje w tym wypadku podzielono na trzy grupy – naziemnych farm fotowoltaicznych, dachowych instalacji fotowoltaicznych, a także instalacji fotowoltaicznych na zadaszeniach parkingów – tzw. carportach. W pierwszej grupie przyznana cena za energię wyniosła 82 euro/kWh, w drugiej grupie – 129 euro/kWh, a w trzeciej – 124 euro/kWh.

W tym tygodniu francuska minister ekologii i energii Segolene Royal zapowiedziała, że do 2023 r. potencjał elektrowni fotowoltaicznych we Francji potroi się, sięgając poziomu 20 GW. Głównym mechanizmem wsparcia inwestycji w fotowoltaikę będą nadal aukcje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *