Stowarzyszenie Czysta Energia Odnawialna SCEO zaprasza wszystkich chętnych na bezpłatne, jednodniowe szkolenia dotyczące energetyki prosumenckiej organizowane przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania. Szkolenia są organizowane w ramach projektu Energetyka rozproszona gwarancją bezpieczeństwa energetycznego terenów nisko zurbanizowanych, dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szkolenie obejmuje:

  • naturalne uwarunkowania rozwoju energetyki opartej o źródła odnawialne,
  • przegląd technologii OZE możliwych do zastosowania w energetyce prosumenckiej,
  • rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych a kształtowanie postaw prosumenckich,
  • znaczenie energetyki prosumenckie dla bilansu energetycznego gminy, perspektywy i kierunki rozwoju,
  • polityka inwestycyjna w energetyce prosumenckiej-źródła finansowania, w tym linia dofinansowania NFOŚiGW „Prosument” ,
  • praktyczne obliczanie efektu ekonomicznego i ekologicznego małych i mikro instalacji OZE.

Najbliższe terminy:

  • 18.01.2016 r. – Iłża
  • 25.01.2016 r. – Wołomin

Rejestracja na stronie oze.mikroinstalacje.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *