W trosce o stan środowiska naturalnego, jego zrównoważony rozwój oraz edukacje ekologiczna Polaków, a także rozwój lokalnych i ogólnopolskich inicjatyw w celu rozwoju turystyki ekologicznej powstała inicjatywa budowy Elektromobilnych Szlaków Turystycznych.

Naszym celem jest realizacja zadań w zakresie skutecznych form promocji regionu, ochrony środowiska, ograniczenia niskiej emisji oraz e-mobilności, które przyczynia się do poprawy stanu środowiska regionu i kraju.

Rynek paliw alternatywnych w Polsce jest w początkowej fazie rozwoju, jednocześnie infrastruktura służąca ładowaniu samochodów elektrycznych  liczba ładowarek do samochodów i rowerów elektrycznych nie zachęca potencjalnych użytkowników aut spalinowych do zamiany na auta nisko emisyjne, a samych użytkowników aut elektrycznych do podróży w miejsca bez infrasturuktury do ładowania aut i rowerów elektrycznych. Problem dotyczy głównie obszarów słabo zurbanizowanych: Gmin wiejskich i miejsko wiejskich, oddalonych od dużych miast oraz głównych dróg i autostrad, gdzie infrastruktura alternatywnych paliw rozwija się w sposób dynamiczny.

Realizacja Projektu Elektromobilny Szlak Turystyczny spotkała się z ogromnym zainteresowaniem po stronie Jednostek Samorządu Terytorialnego chcących realizować przedsięwzięcie, które pozwoli w znaczący sposób przyczynić się do rozwoju elektromoblilności w Polsce. Poprzez działania edukacyjne i inwestycyjne wpływające na zwiększenie świadomości ekologicznej z naciskiem na elektromobilność i alternatywne źródła paliw, ale również zachęci użytkowników aut elektrycznych – poprzez zapewnioną infrastrukturę zlokalizowaną w strategicznych lokalizacjach – do  rozwoju turystyki, w tym turystyki rowerowej, na obszarach objętych Elektromobilnym Szlakiem Turystycznym oraz w znaczący sposób wpłynie na poprawę ochronę środowiska poprzez redukcję emisji CO2 oraz pyłów zawieszonych PM 10 i PM2,5.

Plan budowy Elektromobilnych Szlaków Turystycznych ma na celu stworzenia ram do grupowej inicjatywy Jednostek Samorządu Terytorialnego zmierzającej do pozyskania finansowania oraz budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenach będących własnością JST.

Konstrukcja Elektromobilnych Szlaków Turystycznych opiera się na zaangażowaniu Wójtów, Burmistrzów w proces planowania, projektowania, oraz zagospodarowania przyszłych potrzeb społeczności lokalnej w stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Chcemy aby gminy poprzez promocję i budowę pierwszych stacji ładowania samochodów elektrycznych w sąsiedztwie Urzędów Gminnych/Miejskich  a także głównych punktach turystycznych rozpoczęły proces budowy Polskiej sieci transportu niskoemieyjnego

W pierwszym etapie projektu na terenie każdej z gmin na Elektromobilnym Szlaku Turystycznym powstaną 4 stacje ładowania samochodów elektrycznych gdzie możliwe będzie darmowe ładowania samochodów elektrycznych w okresie pierwszych 3 lat.

Jak przystąpić do inicjatywy Elektromobinych Szlaków?

Więcej informacji uzyskać można pod nr tel.:

+48 737 493 250

E-mail: biuro@sceo.info

Adres:
ulica Warszawska 126A
32-086 Węgrzce
Polska