Podczas polskiej prezentacji w ramach szczytu klimatycznego w Paryżu minister środowiska stwierdził, iż zasoby geotermalne i biomasa są szansą rozwoju Polski w dziedzinie OZE. W trakcie prezentacji przedstawiono projekty geotermalne w Kole oraz Toruniu.
Obecnie około 80% energii globalnej pochodzi z paliw kopalnych (węgla, ropy oraz gazu). W scenariuszu wzrostu temperatur o 2°C w 2040 roku nadal prawie 60% energii pochodzi z paliw kopalnych.
Konferencja klimatyczna krajów ONZ trwająca do 11 grudnia w Paryżu ma się zakończyć globalnym porozumieniem klimatycznym. Istotnym jej zamiarem jest zatrzymanie wzrostu średnich temperatur na świecie nie więcej niż do poziomu 2 stopni Celsjusza w stosunku do ery przedindustrialnej. Aby zrealizować ten cel, państwa konwencji klimatycznej ONZ przedstawiły swoje wkłady krajowe w ochronę klimatu (INDC – Intended Nationally Determined Contributions). Unia Europejska zaoferowała 40-procentową redukcję emisji dwutlenku węgla do 2030 roku. Wkłady te nie zagwarantują jednak zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 2°C, ale jak ustalono w Paryżu na poziomie 3°C. Dlatego też UE naciska na rewizję celów co 5 lat, by można było zwiększyć ambicje i zatrzymać się na poziomie 2°C.

na podstawie:
energianews

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *