Wysoki stopień skomplikowania procedur związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę i przyłączeniem farmy do sieci energetycznej.

Szacuje się, iż proces ten trwa średnio minimum rok. W tym czasie inwestor musi przeprowadzić procedurę formalno-prawną związaną ze zmianą zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego, przygotować plan i kosztorys budowy, uzyskać pozwolenie na budowę. Wystąpić trzeba o Warunki Techniczne Przyłączenia do sieci energetycznej 15 kV lub 110 kV. W przypadku siłowni wiatrowych o mocy powyżej 4 MW połączenie do sieci wymaga budowy oddzielnej linii energetycznej oraz stacji przekaźnikowej (Głównego Punktu Zasilania).

Końcowym etapem procedury jest podpisanie umowy sprzedaży energii z operatorem sieci energetycznej, poprzedzone uzyskaniem koncesji na jej wytwarzanie wydawanej przez Urząd Regulacji Energetyki i wpisem do Rejestru Świadectw Pochodzenia przy Towarowej Giełdzie Energii.

Źródło: Magazyn przemysłowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *