Po dwóch tygodniach negocjacji w Paryżu przyjęto globalne porozumienie klimatyczne. Jest to pierwsza na świecie umowa tego typu. Podstawowym założeniem umowy w Paryżu jest ograniczenie wzrostu średniej temperatury globalnej poniżej 2oC w porównaniu z epoką przedindustrialną, a nawet zatrzymanie jej wzrostu na poziomie 1,5oC. Porozumienie przewiduje działania, które będą kontrolowane co 5 lat.
Jedną z głównych części umowy jest deklaracja pomocy finansowej państwom najbardziej obarczonym skutkami zmian klimatycznych. Do 2020 roku zasób środków pochodzących z Zielonego Funduszu Klimatycznego ma wynosić 100 miliardów dolarów rocznie. Państwa rozwijające się mogą wnioskować o dotację działań mających na celu redukcje gazów cieplarnianych oraz przystosowanie do zmian klimatycznych. Aktualnie zatwierdzono 8 projektów na kwotę w sumie 168 milionów dolarów.
Po raz pierwszy świat jest gotowy do podjęcia wspólnego przedsięwzięcia na rzecz ograniczania negatywnego oddziaływania człowieka na klimat i środowisko, w tym transformacji gospodarek na model niskoemisyjny i bardziej zrównoważony.


na podstawie:
gramwzielone.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *