Zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnego zadania realizowanego przez Gminę Herby w zakresie zabudowy mikro-instalacji fotowoltaicznej. Tym razem dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację zabudowy drugiej już mikro-instalacji fotowoltaicznej do zasilania pływalni zlokalizowanej w Herbach przy ulicy Katowickiej 6. 

W 2015 roku Gmina Herby uzyskała dofinansowania w formie dotacji i preferencyjnych pożyczek na realizację 6 mikro-instalacji fotowoltaicznych. Wśród nich można wyróżnić instalacje zabudowane na obiektach oczyszczalni ścieków w Herbach i Lisowie, na budynku Stacji Uzdatniania Wody w Herbach, zasilająca pływalnię w Herbach oraz wspomagające zasilanie ujęć wody w Lisowie i Herbach. Realizowane zadanie przez Gminę Herby z zakresu odnawialnych źródeł energii, dzięki podpisanym umową, uzyskały dotychczas dofinansowania w formie dotacji na kwotę 228.553 zł oraz pożyczek na kwotę 364.419 zł.

W trakcie rozpatrywania są jeszcze 2 wnioski Gminy z zakresu wspierania odnawialnych źródeł energii. Wnioski dotyczą zabudowy mikro-instalacji fotowoltaicznej na następnym ujęciu wody w Herbach oraz realizacji kolejnej zabudowy paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Lisowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *