Niemieccy operatorzy systemu przesyłowego poinformowali, że na koniec grudnia 2016 r. nadwyżka w budżecie tzw. opłaty EEG, z której pokrywane są koszty wsparcia producentów zielonej energii, wyniosła 2,88 mld euro. W całym 2016 r. koszty wypłat dla producentów zielonej energii sięgnęły 25,35 mld euro.

Jeszcze na początku 2016 r. nadwyżka na rachunku opłaty EEG w Niemczech wynosiła niemal 3,8 mld euro, a w kolejnych miesiącach rosła, osiągając najwyższy poziom w kwietniu 2016 r. (4,63 mld euro). Później jednak zaczęła maleć, osiągając do 1,85 mld euro w październiku. W ostatnich dwóch miesiącach 2016 r. jednak ponownie rosła, sięgając niemal 2,9 mld euro na koniec 2016 r. W ujęciu rok do roku nadwyżka w budżecie opłaty EEG była w grudniu niższa o 444 mln euro w porównaniu do końca 2015 r.

Wartość płatności dla operatorów elektrowni OZE objętych niemieckim systemem wsparcia sięgnęła w ubiegłym miesiącu 1,56 mld euro, a w całym 2016 r. wyniosła 25,35 mld euro.

Koszty dopłat do OZE w Niemczech rosną, gdy spada rynkowa cena energii, a ta jest ostatnio rekordowo niska.

Opłata EEG została wprowadzona w Niemczech w 2000 r. i jest korygowana co roku. Tzw. EEG Umlage ma na celu pokrycie różnicy między ceną energii uzyskiwaną na rynku i stałą taryfą gwarantowaną płaconą niemieckim producentom zielonej energii.

Opłata doliczana jest do rachunku i dotyczy wszystkich użytkowników, przy czym duże, energochłonne przedsiębiorstwa są zwolnione z ponoszenia części jej kosztów, co ma chronić ich konkurencyjność.

Z początkiem br. zwiększono opłatę EEG do poziomu 6,88 eurocentów/kWh, podczas gdy w 2016 r. kosztowała niemieckich odbiorców energii 6,35 eurocentów/kWh.

Jak wyliczyli operatorzy niemieckich sieci przesyłowych, oznacza to, że w ciągu roku typowe trzyosobowe gospodarstwo domowe zużywające średnio 3,5 tys kWh będzie musiało zapłacić dodatkowo 18 euro rocznie.

Niemcy to po Chinach i USA największy producent energii odnawialnej na świecie. Niemiecki instytut ZSW oszacował wstępnie udział OZE w niemieckim miksie wytwarzania energii elektrycznej w roku 2016 na 32 proc., dzięki wyprodukowaniu ok. 191 TWh zielonej energii – wobec 31,5-procentowego udziału w roku 2015 i produkcji około 187 TWh energii z OZE.

Koszty w systemie opłaty EEG generuje przede wszystkim relatywnie wysokie wsparcie przyznawane producentom zielonej energii w instalacjach uruchamianych w Niemczech jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku. W ostatnich latach Niemcy systematycznie zmniejszali jednak dopłaty dla nowych instalacji OZE, a z początkiem 2017 r. gruntownie zmienili zasady systemu wsparcia dla producentów energii odnawialnej. Przejście na aukcje i generowana w ten sposób konkurencja między inwestorami na niemieckim rynku OZE ma skutkować obniżeniem kosztów niemieckiego systemu wsparcia. Zdecydowano się natomiast na pozostawienie dotychczasowego mechanizmu taryf gwarantowanych dla mniejszych producentów zielonej energii.

Nowa ustawa EEG zakłada, że udział OZE w niemieckim miksie energii elektrycznej wzrośnie z obecnych około 30 proc. do 55-60 proc. do roku 2035, a także przynajmniej do 80 proc. do roku 2050. Cel OZE na rok 2025 zostaje utrzymany zgodnie z poprzednią nowelizacją ustawy EEG i wynosi 45 proc. Tymczasem jeszcze 10 lat temu udział zielonej energii w niemieckim miksie energii elektrycznej wynosił tylko niewiele ponad 10 proc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *