Konwergencja to zjawisko polegające na integracji różnych procesów przetwarzania odpadów w jednej instalacji. Proces ten wykorzystany w ochronie środowiska może dawać korzyści nie tylko samorządom, ale i inwestorom. Profity konwergencji obejmują mniejsze nakłady inwestycyjne, a co za tym idzie tego typu działanie jest korzystne dla środowiska, gdyż zmniejsza emisję oraz zwiększa odsetek przetwarzanych odpadów.
Jak podkreśla Grzegorz Maj – dyrektor ds. innowacji i realizacji inwestycji w spółce Eneris, w Polsce tego typu instalacje nie są budowane, chociaż technologicznie sektor jest do tego przygotowany. W poszukiwaniu przez Eneris lepszych metod dotyczących pozyskiwania surowców i łączenia tych działań z ochroną środowiska powstał tzw. Kombajn Odzysku Surowcowo-Energetycznego. W rezultacie jego działania następuje odzysk surowcowy z odpadów oraz wytwarzane są w skojarzeniu energia oraz ciepło. Dzięki temu procesowi ograniczone są odpady objęte składowaniem, mniejsza jest przy tym także emisja zanieczyszczeń do atmosfery oraz cieków wodnych do ziemi.


na podstawie:
odnawialnezrodlaenergii.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *