Komisja Europejska stwierdziła, że nowy system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii i kogeneracji, który chce wprowadzić Grecja, jest zgodny z unijną strategią w zakresie klimatu i energii, i nie narusza nadmiernie konkurencji.

Grecja notyfikowała w Brukseli regulacje dotyczące wsparcia dla OZE i wysokosprawnej kogeneracji w lipcu 2016 r.

Teraz Komisja Europejska orzekła, że zgłoszone przez Greków regulacje są zgodne z unijnym prawem, w tym z wytycznymi KE dotyczącymi pomocy publicznej w obszarze ochrony środowiska i energii.

Wprowadzane przez rząd Grecji prawo zakłada wsparcie producentów zielonej energii systemem taryf gwarantowanych – w przypadku mniejszych instalacji oraz systemów powstających na wyspach niemających połączenia z centralnym systemem elektroenergetycznym.

Ponadto Grecja wprowadza system tzw. market premium, zgodnie z którym producenci zielonej energii w instalacjach o mocy ponad 500 kW otrzymają gwarantowaną taryfę za energię w okresie od 20 do 25 lat. Zgodnie z tym systemem energia ma być sprzedawana na rynku, a w przypadku osiągnięcia niższej ceny niż zagwarantowana przez rząd, inwestorowi ma przysługiwać zwrot różnicy. Natomiast w przypadku uzyskania wyższej ceny inwestor będzie musiał zwrócić zarobioną nadwyżkę.

Dodatkowo Komisja Europejska zaakceptowała wsparcie poprzez system aukcyjny, który na zasadzie market premium ma trafiać od przyszłego roku do producentów energii w instalacjach OZE o mocy powyżej 1 MW.

Pierwsza, pilotowa aukcja, która zostanie zorganizowana w przyszłym roku, ma objąć projekty elektrowni fotowoltaicznych.

Grecja ma ponadto częściowo otworzyć system aukcyjny dla zagranicznych producentów energii, co wynika z unijnej dyrektywy dla OZE, zgodnie z którą kraje UE mogą dopuścić – na zasadzie wzajemności – udział w swoim systemie wsparcia projektów realizowanych w kraju sąsiada. Warunkiem jest m.in. fizyczny przesył energii do kraju przyznającego wsparcie.

Cel Grecji na 2020 r. to osiągnięcie 18-procentowego udziału w finalnej konsumpcji energii.

Jak wynika z danych Międzynarodowej Agencji Energetyki Odnawialnej (IRENA), na koniec 2015 r. na grecki potencjał OZE składały się elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 2,6 GW, farmy wiatrowe  o mocy 2,15 GW, a także hydroelektrownie o mocy ok. 4 GW.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *