Spółka RWE Polska zleciła badanie opinii publicznej, z którego jednoznacznie wynika, że 21% Polaków byłoby skłonnych zainwestować w panele fotowoltaiczne. Kim jest potencjalny polski prosument? Ile byłby w stanie zainwestować w instalacje fotowoltaiczne? Na te wszystkie pytania odpowiedź można znaleźć w przeprowadzonym przez RWE badaniu.

Co piąty Polak chce być prosumentem

Z badania opublikowanego przez RWE wynika, że aż 21% badanych zadeklarowało chęć inwestycji w fotowoltaikę. Pod warunkiem jednak, że inwestycja zwróciłaby się w ciągu 5 lat, a same panele kosztowałyby około 10 000 złotych. Dokładnie taki sam odsetek ankietowanych stwierdził, że fotowoltaika leży poza obszarem ich zainteresowań. Równocześnie aż 50% ankietowanych nie jest zainteresowanych taką inwestycją, tłumacząc, że albo nie mają możliwości zamontowania paneli fotowoltaicznych, albo nie mają wpływu na decyzję montażu takiej instalacji. Pozostała część badanych (8%) nie było w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie.

Kim jest potencjalny polski prosument?

Największa grupa potencjalnych polskich prosumentów zaznaczyła, że ich zarobki mieszczą się w

granicach od 1501 do 4000 złotych netto.

  •  46% zarabia od 2501 do 4000 netto,
  •  21% zarabia od 1501 do 2500 netto,
  •  17% zarabia poniżej 1500 netto,
  •  również 17% zarabia powyżej 4000 netto.

Wiek osób, które zadeklarowały chęć zainwestowania w fotowoltaikę, kształtuje się następująco:

  • 23% to osoby poniżej 29 roku życia,
  • 21% to osoby mieszczące się w przedziale wiekowym 30-39,
  • również 21% to osoby, które skończyły 60 lat,
  • 18% mieści się w przedziale wiekowym 40-49,
  • 17% to osoby mieszczące się w przedziale wiekowym 50-59.

Dodatkowo aż 81% potencjalnych prosumentów zadeklarowało chęć inwestycji w panele fotowoltaiczne w drodze leasingu – przy koszcie rocznym 1000 złotych i oszczędnościach na rachunku za energię elektryczną przekraczających 1000 złotych w skali roku.Potencjalny polski prosument mieszka na obszarach wiejskich (51%). W miastach powyżej 200 000 mieszkańców mieszka 15%, 12% w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, a 8% w miejscowościach do 50 000. Ponad połowa (59%) potencjalnych polskich prosumentów mieszka w domu jednorodzinnym, bliźniaku lub zabudowie szeregowej. W budynkach wielorodzinnych lub blokach mieszka pozostałe 41%.

Co najbardziej zachęca Polaków do inwestycji w fotowoltaikę?

Ankietowani mieli możliwość zaznaczenia dwóch czynników, które najbardziej zachęcają ich do inwestycji w fotowoltaikę. Aż 57% badanych wskazało na możliwość obniżenia rachunków za energię elektryczną. Kolejną najpopularniejszą odpowiedź, czyli niezależność od firm produkujących energię elektryczną, zaznaczyło 15% respondentów. Podium zamyka chęć czynnego udziału w ochronie środowiska z 13%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *