Czynniki wpływające na sprawność kolektorów słonecznych:

 

1. Ustawienie kolektora słonecznego względem stron świata

Największą sprawność posiadają kolektory solarne zwrócone w kierunku południowym.

  • Kolektory płaskie mogą być odchylone o maksimum 15° w kierunku wschodnim bądź zachodnim, gdyż wtedy ich sprawność nieznacznie się obniży. Jeżeli odchylenie jest większe, kolektor musi mieć większą powierzchnię niż w przy ustawieniu w kierunku południowym.
  • Kolektory rurowe (próżniowe) powinno się stosować, w momencie gdy budynek mieszkalny ma niekorzystne położenie względem stron świata. W kolektorach tych można indywidualnie dopasować kierunek ustawienia absorbera. Kolektory rurowe mogą mieć większe dopuszczalne odchylenie od południa w porównaniu do kolektorów płaskich (kąt nachylenia absorbera można regulować w każdej rurze indywidualnie).

 

2. Kąt ustawienia kolektora solarnego
Najlepszą wydajność kolektora uzyskuje się w momencie, gdy promienie padają prostopadle do jego powierzchni. Z racji tego, iż położenie Słońca zmienia się w ciągu roku, również optymalny kąt nachylenia kolektora solarnego ulega zmianie (w lecie wynosi 30°, a zimą 60°). Kolektory słoneczne, które mają pracować tylko latem, można ustawić pod kątem 30°, natomiast kolektory całoroczne pod kątem 45°. Zmiana nachylenia kolektora solarnego zamontowanego na połaci dachu jest niemożliwa. Sprawność kolektora spada niewiele w przedziale kątowym między 35° a 50°.

 

3. Miejsce montażu kolektora
Miejsce montażu kolektora słonecznego wpływa na ilość pozyskiwanej przez niego energii. Jeżeli kolektory rurowe lub płaskie próżniowe ustawione są na powierzchni ziemi lub przy ścianach budynków, to im bardziej są nachylone, tym więcej pada na nie promieniowania odbitego od otaczających ich powierzchni. A to oznacza, że kolektory solarne zaabsorbują więcej ciepła.

4. Kurz
Kurz oddziałuje w sposób negatywny na wydajność kolektorów słonecznych. Szkodzi zwłaszcza płaskim kolektorom niepróżniowym, ponieważ często obudowa tych kolektorów jest nieszczelna. Kurz osiada się nie tylko na powierzchni kolektora, ale również na absorberze. Powoduje to, że promieniowanie słoneczne nie dociera do absorbera, tylko jest odbijane i rozpraszane na drobinkach kurzu. Po kilku latach eksploatacji sprawność kolektora solarnego może się obniżyć nawet o 30%. Dlatego też powierzchnię kolektora solarnego trzeba myć przynajmniej jeden raz w roku.

Źródło: budujemydom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *