Czynniki oddziałujące na efektywność kolektorów solarnych i paneli pv:

 

1. Intensywność promieniowania słonecznego
Intensywność promieniowania słonecznego zależy od pory roku oraz poziomu zachmurzenia. Przyczyną niskiej wydajności instalacji solarnych w sezonie zimowym jest niedostateczna dostępność do słońca. Z braku słońca nie produkuje się energii. Zimą słońce świeci słabo i tylko przez parę godzin, a duża część energii słonecznej z tego okresu pochodzi z promieniowania rozproszonego, które trudniej jest efektywnie wykorzystać. Wydajność kolektorów solarnych spada także w czasie letnich pochmurnych dni.

2. Powierzchnia kolektorów lub paneli pv
Ich więcej kolektorów solarnych, tym więcej energii. Zwiększanie powierzchni kolektorów solarnych nie zawsze jest konieczne. Powoduje bowiem wzrost kosztów, a nadmiernie powiększony system z kolektorami cieczowymi zwiększa kłopoty latem, gdyż nie ma wtedy możliwości na wykorzystanie dużej ilości produkowanego ciepła. Duża instalacja to wyższe koszty inwestycji.

3. Ustawienie względem stron świata
Optymalnym rozwiązaniem jest skierowanie kolektorów i paneli na południe. Dopuszczalne jest jednak znaczne ich odchylenie na wschód lub zachód, które można skompensować przez zwiększenie powierzchni. Przy odchyleniu o 50° na zachód, powierzchnię trzeba zwiększyć o 10%, przy 50° na wschód zaś korekta powinna wynosić 20%.
Umieszczanie kolektorów i paneli od północy lub w miejscach stale zacienionych nie jest wskazane.

4. Kąt nachylenia
Promienie słońca powinny padać na powierzchnię absorbera pod kątem prostym. Ten kąt padania zmienia się w zależności od pory roku. Dlatego też wybiera się ustawienie uniwersalne, wynoszące 45°, taki jest najpowszechniej spotykany kąt nachylenia dachów w domach jednorodzinnych.

5. Projekt oraz wykonanie instalacji
Źle skonfigurowana instalacja nie będzie działać prawidłowo, nawet jeśli jej elementy składowe będą najwyższej jakości. Dobre skonfigurowanie układów solarnych nie jest łatwe w praktyce. Bardzo utrudnia funkcjonowanie systemu ulokowanie kolektorów lub paneli na odmiennie zorientowanych połaciach dachu. Gdy jedne są w słońcu i instalacja powinna zacząć pracować, pozostała część jest w cieniu.
W przypadku kolektorów słonecznych, należy w takim wypadku stosować osobne pompy obiegowe oraz sterowniki do nich. Natomiast panele pv powinny mieć zainstalowane odrębne inwertery.

Źródło:budujemydom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *