Komisja Europejska zapowiedziała obniżenie minimalnej ceny importowej w przypadku modułów fotowoltaicznych wyprodukowanych przez chińskie firmy objęte tzw. porozumieniem cenowym. Jednocześnie Bruksela poinformowała, że chce przedłużyć obowiązywanie porozumienia cenowego i karnych ceł na chińskie panele solarne na kolejne dwa lata.

Komisja Europejska, która obecnie prowadzi dochodzenie mające wykazać, czy zasadne jest przedłużenie karnych ceł na import chińskich ogniw i modułów fotowoltaicznych do Unii Europejskiej i dalsze stosowanie tzw. porozumienia cenowego, zarekomendowała właśnie przedłużenie restrykcji celnych, które bez takiej decyzji wygasłyby w marcu 2017 r.

Dalszemu stosowaniu ceł sprzeciwia się największe europejskie stowarzyszenie branży solarnej SolarPower Europe. Za zniesieniem restrykcji celnych opowiedziało m.in. ponad 400 instytucji i firm z europejskiego sektora PV, które podpisały się pod listem skierowanym w tej sprawie do unijnej komisarz handlu Cecilii Malmstrom. Natomiast za utrzymaniem ceł opowiada się organizacja EU ProSun, która skupia europejskich producentów modułów fotowoltaicznych i związane z nimi firmy.

Komisja Europejska, mimo oczekiwań dużej części branży solarnej w Unii Europejskiej, ale zgodnie z oczekiwaniami EU ProSun, poinformowała, prezentując wstępne wyniki dochodzenia, że chce przedłużyć restrykcje handlowe w zakresie importu chińskich paneli fotowoltaicznych. Propozycja Brukseli musi jeszcze zostać zatwierdzona przez kraje UE.

Jednocześnie Bruksela ma obniżyć minimalną cenę importu chińskich modułów fotowoltaicznych do UE, która musi być stosowana w przypadku produktów firm, które pozostają we wprowadzonym w 2013 r. tzw. porozumieniu cenowym.

Porozumienie cenowe zwalnia z karnych ceł import chińskich modułów PV, jeśli zostanie spełniony warunek minimalnej ceny. W całym okresie obowiązywania porozumienia cenowego KE ustalała minimalną cenę importową modułów fotowoltaicznych (ang. minimal import price – MIP) na poziomie 0,53 – 0,56 EUR/W.

Zdaniem chińskich producentów te ceny nie odzwierciedlają realiów rynkowych wobec notowanego w tym roku spadku cen modułów fotowoltaicznych na rynkach światowych. Większość czołowych producentów modułów PV z Chin wycofało się zresztą z porozumienia cenowego, zapowiadając, że będą sprzedawać dalej swoje produkty w UE, ale z fabryk działających poza Chinami, przez co nie obejmą ich unijne restrykcje celne.

Bruksela zapowiedziała znaczące obniżenie z dniem 1 stycznia 2017 r. minimalnej ceny importowej na chińskie moduły objęte porozumieniem cenowym – ze stosowanego obecnie poziomu 0,56 EUR/W do 0,46 EUR/W. W przypadku importu ogniw minimalna cena ma zostać obniżona do 0,23 EUR/W.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *