Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w programie Ryś. W programie tym można liczyć na dofinansowanie na termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz na instalacje związane z OZE, które dotyczą m.in. pomp ciepła i kolektorów słonecznych.
Z programu Ryś mogą skorzystać osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe (w tym także stowarzyszenia, fundacje, kościoły oraz związki wyznaniowe), które mają prawo własności do jednorodzinnego budynku mieszkaniowego.
Warunki dofinansowania przewidują zarówno pożyczki preferencyjne jak i dotacje. Pożyczka preferencyjna wraz z dotacją udzielana będzie w sumie do 100% kosztów kwalifikowanych danej inwestycji. Całkowite koszty kredytu wyniosą do 4% w pierwszym roku i do 2,5% w kolejnych latach. Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat. Dotacje do prac remontowych wyniosą 20% lub 40% dofinansowania – w przypadku źródeł OZE – 15% po 2016 roku.
Środki finansowe pozyskane z programu Ryś można przeznaczyć na poniższe cele:
• Ocieplenie ścian zewnętrznych;
• Ocieplenie dachu / stropodachu;
• Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą;
• Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej;
• Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła;
• Instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
• Instalacja kotła kondensacyjnego;
• Instalacja węzła cieplnego;
• Instalacja kotła na biomasę;
• Instalacja pompy ciepła;
• Instalacja kolektorów słonecznych.
Nabór wniosków w programie Ryś zostanie przeprowadzony przez NFOŚiGW w okresie od 11 stycznia do 12 lutego 2016 roku lub do wyczerpania środków.


na podstawie:
nfosigw.gov.pl

gramwzielone.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *