W piątek w Nowym Jorku premier Beata Szydło podpisze nowe globalne porozumienie klimatyczne wynegocjowane w grudniu ubiegłego roku podczas Szczytu Klimatycznego w Paryżu. Podpisanie porozumienia przez rząd jest krokiem w dobrym kierunku. W ślad za nim powinno iść dołączenie do światowego trendu: wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii, które pociągnie za sobą szereg korzyści gospodarczych oraz powstrzymanie najbardziej katastrofalnych skutków zmian klimatu.

 

Polska znalazła się w gronie krajów, które odpowiedziały na zaproszenie sekretarza generalnego ONZ Ban Ki Moona i w dniu uroczystej ceremonii w Nowym Jorku podpisze porozumienie, którego celem jest zatrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie maksymalnie 2 stopni Celsjusza. Na ceremonii obecna będzie polska delegacja, której przewodniczy premier Beata Szydło. Po podpisaniu dokument będzie ratyfikowany przez strony i wejdzie w życie, jeśli ratyfikuje go przynajmniej 55 państw odpowiadających w sumie za co najmniej 55% globalnych emisji gazów cieplarnianych.

Już dziś skutki zmian klimatu przysparzają strat światowej gospodarce. Badacze z Uniwersytetu Stanforda obliczyli, że brak przeciwdziałania zmianom klimatu może spowodować do 2100 r. spadek globalnego PKB nawet o ponad 20% (w porównaniu do scenariusza, w którym do zmian klimatu nie dochodzi). Powstrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury pozwoli także na ograniczenie suszy i innych negatywnych zjawisk klimatycznych, przyczyniających się do wzrostu liczby konfliktów zbrojnych i wielkich migracji.

Negatywne skutki zmian klimatu nie ominą także Polski. Tymczasem wejście w życie porozumienia paryskiego i związana z nim transformacja sektora energetycznego zdaniem ekspertów może przynieść naszemu krajowi szereg korzyści.

– Pozwoli na przynajmniej częściowe ograniczenie strat, które może ponieść polska gospodarka w wyniku niedostosowania do zmian klimatu, oszacowanych jako tzw. koszty zaniechań na 120 miliardów złotych w okresie 2020-2030 i znacząco więcej w każdej kolejnej dekadzie. To oficjalne dane z  Ministerstwa Środowiska uwzględnione w „Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020” – powiedziała Magdalena Zowsik, ekspertka Greenpeace ds. polityki energetycznej.

 

Wejście w życie globalnej umowy będzie także poważnym impulsem dla głębokich zmian gospodarczych w Polsce, obejmujących najważniejsze sektory gospodarki (energetyka i przemysł wydobywczy, budownictwo, rolnictwo). Dzięki inwestycjom w energetykę odnawialną i efektywność energetyczną w perspektywie dekady możliwe jest zwiększenie polskiego PKB o dodatkowe 0,5%. Działania te wpiszą się w trwający globalny trend odchodzenia od paliw kopalnych i dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zmiany wprowadzają już najwięksi emitenci: Chiny, Stany Zjednoczone, a także Europa.

Coraz więcej państw decyduje się na rezygnację ze spalania węgla. Wielka Brytania ogłosiła, że do 2025 r. zamknie wszystkie elektrownie węglowe i już zaczęła ten plan realizować. W Stanach Zjednoczonych od 2009 r. zamknięto lub przeznaczono do zamknięcia ponad dwieście elektrowni węglowych. Peabody, największy producent węgla w Stanach Zjednoczonych, niedawno złożył wniosek o upadłość. Z drugiej strony intensywnie rozwija się energetyka odnawialna.  Inwestują w nią kolejne państwa, w tym także Chiny, które są światowym liderem w inwestycjach w energetykę wiatrową i słoneczną.

– Rozwój rozproszonej energetyki opartej na OZE również Polsce przyniesie ogromne korzyści: podniesie bezpieczeństwo energetyczne Polski i stworzy tysiące nowych miejsc pracy. Pani Premier powinna podpisane porozumienie przełożyć na czyny. Właśnie teraz Ministerstwo Energii pracuje nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii. Mamy nadzieję, że zmiany w ustawie będą korzystne, szczególnie dla rozwoju rozproszonej energetyki obywatelskiej i polskie rodziny otrzymają sprawiedliwe wsparcie w postaci gwarantowanych cen na energię produkowaną w przydomowych mikroinstalacjach – dodała Magdalena Zowsik.

 

 

Źródło: Greenpeace

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *