Kalifornia może być pierwszym miejscem na świecie z rozproszonym systemem energetycznym bazującym na czystych technologiach. Potwierdza to decyzja władz San Francisco, które przyjęły prawo nakazujące wykorzystanie fotowoltaiki na każdym nowym budynku.

Zgodnie z już wcześniej obowiązującym stanowym prawem, dachy na każdym nowym małym lub średniej wielkości budynku, który powstaje w Kalifornii, muszą zostać zaprojektowane tak, aby na przynajmniej 15-proc. ich powierzchni można było umieścić instalacje solarne.

Teraz przyjęte w San Francisco prawo sprawi, że zamontowanie instalacji solarnej na dachach nowych budynków będzie w tym kalifornijskim mieście obowiązkowe.

Zgodnie z decyzją przyjętą jednogłośnie przez radę miasta San Francisco, każdy nowy budynek, który powstanie w tym mieście i którego wysokość nie będzie przekraczać 10 pięter, będzie musiał posiadać na dachu system fotowoltaiczny lub instalację kolektorów słonecznych. Ten obowiązek będzie dotyczyć zarówno budynków mieszkalnych jak i komercyjnych. Nowe prawo zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Podobną regulację przyjęto już zresztą wcześniej we Francji, gdzie wykorzystanie dachu w celu produkcji energii słonecznej lub alternatywnie – umiejscowienia na nim np. trawnika – będzie obowiązkowe w przypadku powierzchni dachowych w centrach handlowych.

Poprzez zwiększenie wykorzystana energii słonecznej San Francisco staje się liderem w walce ze zmianami klimatu i w redukcji uzależnienia od paliw kopalnych. Aktywizacja niewykorzystanych powierzchni dachowych to inteligentny i efektywny sposób wykorzystania energetyki słonecznej i poprawy stanu środowiska – komentuje Scott Wiener z rady miasta San Francisco.

Już wcześniej władze San Francisco przyjęły celu 100-procentowego udziału OZE w konsumpcji energii elektrycznej. Ten cel ma zostać zrealizowany już do roku 2025.

Do wykorzystania zielonej energii mieszkańców tego kalifornijskiego miasta zachęcają programy wsparcia realizowane w ramach regulacji CleanPowerSF, która m.in. nakazuje zakładom energetycznym oferowanie odbiorcom końcowym określonego udziału OZE w sprzedawanej energii, przy zachowanie cen zbliżonych do tradycyjnej taryfy za energię.

Plan całego stanu Kalifornia to zwiększenie udziału OZE w stanowym miksie energetycznym do 33 proc. do roku 2020 oraz do 50 proc. dekadę później.

Przyjęty przez władze Kalifornii cel dla OZE nie jest bynajmniej najambitniejszym stanowym planem w USA. Wcześniej władze Hawajów przyjęły cel 100-procentowego udziału OZE w swoim miksie energetycznym. Kalifornia i Hawaje to jednak inne uwarunkowania systemu energetycznego, a także inna skala stanowej gospodarki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *