Instalacja solarna powstająca przy ul. Harcerskiej w Opolu rozpocznie pracę już pod koniec kwietnia. Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. realizująca inwestycję tuż obok swojej siedziby, zapowiada zakończenie budowy o pół roku szybciej niż planowano. Dzięki temu instalacja zacznie pracę w okresie największego nasłonecznienia.

To całkowicie nasz projekt i nasze wykonawstwo – podkreśla szef Grupy Kapitałowej ECO Wiesław Chmielowicz. – Część technologiczna instalacji oraz jej moduły kontrolne i pomiarowe zostały zaprojektowane przez inżynierów z ECO S.A., a realizuje je spółka ECO Serwis, co świadczy nie tylko o samowystarczalności spółek Grupy w urzeczywistnianiu podobnych inwestycji, ale przede wszystkim o wysokich kompetencjach naszych ekspertów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Powodem do dumy jest fakt, że nasi ludzie potrafią je zaplanować, zbudować i wykorzystać z pożytkiem dla klientów, w tym wypadku – mieszkańców Opola.

Wojciech Zachariasiewicz, dyrektor ds. zarządzania majątkiem w ECO S.A., zwraca uwagę na pilotażowy charakter inwestycji, spodziewając się po nim podwójnej korzyści – otrzymania oczekiwanych rezultatów ekonomicznych wynikających z produkcji ciepła, ale również doskonalenia umiejętności i know how w realizacji podobnych projektów w przyszłości. Zwłaszcza, że OZE stanowią istotny element strategii spółki. Poza instalacjami przy Harcerskiej, ECO buduje farmę fotowoltaiczną w Kluczborku o mocy 100 kW, której panele słoneczne o łącznej powierzchni ok. 550 metrów kwadratowych podłączone zostaną w tym roku do krajowego systemu dystrybucji energii elektrycznej. Spółka otrzymała już warunki techniczne na przyłączenie instalacji niezbędne do zawarcia umowy przyłączeniowej.

To nie pierwsza próba wykorzystania przez opolski koncern ciepłowniczy tego źródła energii. Badawcza instalacja fotowoltaiczna funkcjonuje na jednym z budynków ECO od trzech lat.

 To ona, z wykorzystaniem odpowiednich systemów informatycznych, pozwoliła na wstępną analizę ilości produkcji i obciążenia systemu. Pokazała również, że koszt poniesiony realizacji tej inwestycji jest jedynym poniesionym, a sama eksploatacja odbywa się już praktycznie bezkosztowo, zwłaszcza, że autorami projektu i wykonania eksperymentalnej instalacji są pracownicy spółki – dodaje Wojciech Zachariasiewicz.

Budowa opolskiej instalacji solarnej przy ul. Harcerskiej realizowana jest ze środków własnych ECO S.A., a jej włączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego pozwoli na zakwalifikowanie go do kategorii systemów efektywnych energetycznie z uwagi na udział w całkowitym wolumenie produkcji ponad 50 proc. ciepła z wysokosprawnej kogeneracji i OZE.

 

Źródło: biznesalert.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *