OZE Day odbędzie się w dniach 68 kwietnia 2016 roku w Gmachu Głównym Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie. Projekt OZE Day – Dzień Odnawialnych Źródeł Energii realizowany na Akademii Górniczo – Hutniczej ma na celu zorganizowanie festiwalu naukowego, który jest połączeniem zróżnicowanych tematycznie ekspozycji, warsztatów i konferencji poświęconych odnawialnym źródłom energii.

Fundamentalnymi motorami napędowymi całego wydarzenia są:

– popularyzacja i promocja odnawialnych źródeł energii oraz zasady zrównoważonego rozwoju,

– wzrost świadomości i wykorzystania alternatywnych źródeł energii w aspekcie racjonalnego korzystania z zasobów środowiska,

– umożliwienie studentom i absolwentom zapoznania się z rynkiem pracy w obszarze OZE,

– zachęcenie do podjęcia studiów na kierunku Ekologiczne Źródła Energii na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

 

Tegoroczna edycja OZE Day jest połączeniem zróżnicowanych tematycznie ekspozycji, warsztatów i konferencji poświęconych odnawialnym źródłom energii. 6. edycja OZE Day obejmuje zagadnienia z trzech obszarów:

  • ekonomia i finanse w OZE,
  • odnawialne źródła energii w transporcie,
  • odnawialne źródła energii i „czysty” transport a niska emisja.

Podczas pierwszego, głównego dnia zorganizowane zostaną konferencja oraz ekspozycje: edukacyjna i mobilna. Tematyka konferencji zawsze związana jest z myślą przewodnią wydarzenia, a prelekcje prowadzone są zarówno przez ekspertów z branży, jak i studentów. W ramach ekspozycji mobilnej na kampusie AGH zaprezentują się wiodący producenci pojazdów napędzanych energią elektryczną. Ekspozycja edukacyjna natomiast to zwrócenie się w kierunku nowicjuszy, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii.

7-8 kwietnia to dwa dni przeznaczone na darmowe warsztaty, których program ustalany jest niezależnie od tematyki wiodącej, jednakże zawsze obejmuje zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii. Zajęcia odbywają się w salach Gmachu Głównego AGH, a także w Laboratorium Edukacyjno-Badawczym Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini i prowadzone są zawsze w 15-20 osobowych grupach przez fachowców z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz zaprzyjaźnionych firm lub organizacji.

Organizatorem festiwalu jest Koło Naukowe Odnawialnych Źródeł Energii Grzała, zrzeszające studentów zafascynowanych wykorzystaniem słońca, wody, ziemi, wiatru i biomasy, a także ideą poszanowania energii, efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *