PSES zaprezentował raport „Perspektywy wpływu fotowoltaiki na gospodarkę Polski w latach 2016-2020”, w którym przedstawiono potencjał społecznego i ekonomicznego oddziaływania technologii fotowoltaicznej w przypadku uwzględnienia w miksie energetycznym instalacji PV.

Według analityków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej, Polska stoi przed szansą stworzenia 20 000 nowych miejsc pracy oraz dodatkowych 9 do 18 mld PKB w przypadku startu systemu aukcyjnego stymulującego rozwój elektrowni fotowoltaicznych (PV).

Wg analityków PSES, główni beneficjenci rozwoju PV w Polsce to rolnicy oraz i małe i średnie firmy, głównie instalatorskie, dystrybucyjne oraz te produkujące elementy elektrowni słonecznych (ogniwa, konstrukcje, stacje transformatorowe, kable).

Aż 60% wszystkich część w gruntowej elektrowni PV pochodzi od polskich producentów, a udział ten ma przekroczyć 70% do 2018 r. Wielkość dochodów, które trafią na obszary wiejskie, szacuje się na 2 mld zł: w postaci wynagrodzeń pracowników, lokalnych podatków, dochodów z produkcji energii i opłat za dzierżawę.

Branżę PV stworzy kilkanaście tysięcy polskich właścicieli, często z obszarów wiejskich. Ocenia się, że ponad 70% będą stanowić tzw. „nieprofesjonalni” inwestorzy, na co dzień niezwiązani z branżą energetyczną ani funduszami inwestycyjnymi. PV jest jedyną technologią, która tworzy „obywatelski” udział w inwestowaniu i zarabianiu na produkcji energii.

Specjaliści z Politechniki Śląskiej współpracujący z PSES wskazują na pozytywny wpływ fotowoltaiki na krajowy system elektroenergetyczny oraz na rezerwę mocy w czasie letnich szczytów. Jest to szczególnie ważne w kontekście braku mocy na początku sierpnia 2015 roku. Autorzy zwracają uwagę, iż fotowoltaika może być dobrym wsparciem dla konwencjonalnej energetyki opartej na węglu.

Aktualnie w Polsce funkcjonuje ponad 100 naziemnych i ponad 4500 nadachowych elektrowni słonecznych. Pomimo barier regulacyjnych i oporu lobby koncernów energetycznych energetyka słoneczna zaczyna rozwijać się w naszym kraju.

Właściciele ww. instalacji słonecznych stanowią najliczniejszą w Polsce grupę społeczną produkującą energię elektryczną, co jest najlepszym dowodem na obywatelski charakter tej technologii. Przykładowo w Niemczech funkcjonuje ponad 1,5 miliona elektrowni słonecznych.

Fotowoltaika to jedyna technologia odnawialnych źródeł energii dająca możliwość inwestowania tak dużej grupie osób.

„Fotowoltaika ze względu na swój prospołeczny charakter tworzy wszystkim obywatelom szansę inwestowania, posiadania i w dłuższej perspektywie zarabiania na własnych źródłach energii. Przykład naszych zachodnich sąsiadów (Niemcy) pokazuje, iż w fotowoltaice dominują lokalne podmioty. Aż 38% mocy należy do osób indywidualnych i rolników, którzy nie są związani profesjonalnie z energetyką, a PV dało im możliwość inwestowania wolnych środków” – mówi Klaudiusz Kalisz, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energii Słoneczniej (PSES).

Dodatkowo energetyka słoneczna w przeciwieństwie do innych źródeł energii nie wzbudza społecznych oporów i cieszy się powszechnym poparciem.

„Związane jest to z bezpośrednim wpływem, a raczej brakiem wpływu elektrowni słonecznej na otoczenie. Nie emituje ona ani hałasu ani odoru, a ponadto jej wpływ na lokalny krajobraz jest znikomy ze względu na niską zabudowę lub umiejscowienie na dachu” – komentuje Paweł Czaus, sekretarz Porozumienia Branży PV.

PSES jest członkiem Porozumienia Branży Fotowoltaicznej w Polsce, którego celem jest wsparcie korzystnych dla obywateli, gospodarki oraz branży zapisów ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wypracowane porozumienie opiera się na wspólnym poparciu postulatów, które w ocenie branży są kluczowe dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce.

Obecnie toczą się prace nad nowelizacją ustawy OZE. Już dziś sondaże wskazują, że Polacy akceptują energię odnawialną i chcą zwiększenia jej udziału w krajowym miksie energetycznym. Zadaniem rządu jest dywersyfikacja źródeł energii poprzez wspieranie zarówno źródeł konwencjonalnych, jak również dynamicznie rozwijających się technologii odnawialnych, takich jak fotowoltaika, które doskonale uzupełniają się z tradycyjnymi metodami wytwarzania  energii.

Pobierz raport w wersji PDF tutaj

 

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Energii Słonecznej, Centrum Prasowe PAP

2 thoughts on “„Perspektywy wpływu fotowoltaiki na gospodarkę Polski w latach 2016-2020” – Raport”

  1. „Aż 60% wszystkich część w gruntowej elektrowni PV pochodzi od polskich producentów, a udział ten ma przekroczyć 70% do 2018 r. ”
    Już niestety nie będzie tak obiecująco.
    Nowa Ustawa załatwiła zysk i opłacalność instalowania PV.
    mniej miejsc pracy, mniej prosumentów, mniej prądu.
    Przy taryfach gwarantowanych były by duże szanse aby te prognozy się spełniły. Teraz już nie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *