Według Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (European Wind Energy Association – EWEA), w 2015 roku Polska z wynikiem 1,266 GW, zajęła drugie miejsce pod względem potencjału nowych instalacji wiatrowych w UE. Na pierwszym miejscu plasowały się Niemcy, gdzie w 2015 roku uruchomiono elektrownie wiatrowe o mocy 6,013 GW.
EWEA podaje, że w Polsce w ubiegłym roku inwestorzy uruchomili farmy wiatrowe o łącznej mocy 1,266 GW. Potencjał energetyki wiatrowej w Polsce wzrósł na koniec 2015 roku do 5,1 GW. Według raportu EWEA trzecim rynkiem wiatrowym w UE w 2015 roku była Francja z wynikiem nowych instalacji na poziomie 1,073 GW. Całkowity potencjał farm wiatrowych we Francji wzrósł do 10,35 GW. Farmy wiatrowe o łącznej mocy 975,1 MW zainstalowano w Wielkiej Brytanii, zwiększając potencjał wiatrowy do 13,6 GW, a Szwecja uruchomiła wiatraki o mocy 614,5 MW, zwiększając potencjał wiatrowy do 6,024 GW. Pozostałe pozycje w zestawieniu nowego potencjału wiatrowego w Europie za rok 2015 zajmują kolejno Holandia (586 MW), Finlandia (379,4 MW), Austria (323 MW), Włochy (295 MW), Belgia (274,2 MW), Irlandia (224 MW), Dania (216,8 MW), Grecja (172,2 MW), Litwa (144,7 MW) oraz Portugalia (132 MW).
Na koniec 2015 roku najwięcej farm wiatrowych w Europie posiadali Niemcy (44,9 GW), Hiszpania (23 GW), Wielka Brytania (12,6 GW), Francja (10,3 GW), Włochy (8,9 GW) oraz Szwecja (6 GW).
Dzięki dynamicznemu rozwojowi rynku wiatrowego w ubiegłym roku, na koniec 2015 roku Polska z 5,1 GW farm wiatrowych,  wyprzedziła pod względem zainstalowanego potencjału Portugalię (5,08 GW) i Danię (5,06 GW).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *