Dostarczenie właściwego komfortu cieplnego w obiektach sakralnych nie jest łatwe, ponieważ jest to związane zwykle z ogrzewaniem dużych i nieocieplonych budynków. Przy podjęciu właściwiej decyzji o najlepszym źródle ciepła trzeba uwzględnić kilka czynników, m.in. komfort obsługi, niskie koszty eksploatacji oraz bezawaryjność. Polskie kościoły i inne obiekty sakralne są zwykle obiektami o znaczeniu historycznym, gdzie zaleceniem konserwatora zabytków jest ogrzewanie budynku, zapewniające stabilną temperaturę. Wszystkie te oczekiwania spełnia pompa ciepła z ogrzewaniem podłogowym.

Jednym z przykładów zastosowania ogrzewania korzystającego z pomp ciepła jest Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kraśniku.

Kościół został wybudowany w XV wieku i jest wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego. Instalacja z pompami ciepła zasila niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe. Dolne źródło dla instalacji stanowi 15 odwiertów, każdy głęboki na 100 metrów. Za pomocą pomp ciepła ciepło dostarczane jest z gruntu do kościoła, a następnie przez instalację ogrzewania podłogowego przekazywane jest do pomieszczeń. Odległość między budynkiem klasztornym a kościołem to ok. 30 metrów. Sieć przesyłowa to w sumie 160 metrów rur preizolowanych. Doprowadzają one ciepło do 5 rozdzielaczy umiejscowionych w filarach podpierających sklepienie. Kotłownia w pierwszym etapie została wyposażona w dwie pompy ciepła typu solanka-woda o mocy 12 kW każda. Ogrzewają one kościół i dostarczają ciepłą wodę użytkową latem. W drugim etapie kotłownia została rozbudowana i kolejne pompy ciepła dostarczają ciepło i ciepłą wodę użytkową na potrzeby parafii.

fot. Kosćiół Parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kraśniku [źródło: www.sanktuarium.krasnik.pl]

fot. Ogrzewanie podłogowe w kościele w Kraśniku [źródło: Danfoss Poland sp. z o.o.]

Katedra Oliwska w Gdańsku jest kolejnym przykładem wykorzystania pomp ciepła na potrzeby ogrzewania. W katedrze odbywają się coroczne Festiwale Muzyki Organowej oraz koncerty symfoniczne i chóralne.

Katedra powstała w 1186 roku i jest skarbem europejskiego dziedzictwa kulturowego. W ciągu roku zwiedza ją wielu turystów. W przypadku Katedry Oliwskiej zrealizowany został projekt unijny „Cysterskie dziedzictwo kulturowe – renowacja i konserwacja Katedry Oliwskiej w Gdańsku”. Projekt ten został objęty wsparciem w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Na etapie projektu postawiono za cel wykonanie instalacji, możliwie najtańszej w eksploatacji, o stabilnej temperaturze, dyskretnie zamontowanej, niewidocznej wewnątrz Archikatedry oraz dającej znaczne odczucie komfortu cieplnego w przestrzeni ławek nawy głównej oraz Prezbiterium. W ramach modernizacji katedry wymieniono stare ogrzewanie węglowe na pompy ciepła. W Katedrze Oliwskiej funkcjonuje pompa ciepła typu solanka-woda o mocy 55,6 kW, która  współpracuje z ogrzewaniem podłogowym. Dolnym źródłem ciepła jest 12 otworów wywierconych w gruncie na głębokość 100 m każdy. Ciepło jest rozprowadzane przez elementy grzewcze umieszczone w podłodze, pod ławkami, co niweluje niekorzystne działanie strumienia gorącego powietrza na cenne zabytki we wnętrzu kościoła, przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu wiernym zgromadzonym na mszach.

fot. Katedra Oliwska w Gdańsku [źródło: Viessmann sp. z o.o.]

fot. Ogrzewanie podłogowe w Katedrze Oliwskiej [źródło: Viessmann sp. z o.o.]

Powyższe przykłady pokazują, iż pompy ciepła można stosować nie tylko w domach jednorodzinnych, ale i w obiektach sakralnych. W większości parafii w Polsce ogrzewanie kościołów stanowi jedną z największych pozycji w budżecie. Pompy ciepła cechują się komfortem użytkowania oraz niskimi kosztami eksploatacji. Argumentem za stosowaniem pomp ciepła jest to, że korzystają one z energii ze źródeł odnawialnych i przyczyniają się  do zmniejszenia się niskiej lokalnej emisji pyłów zawieszonych.

Źródło: PORT PC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *