Miarą efektywności działania pompy ciepła jest współczynnik COP.

Współczynnik efektywności COP to stosunek otrzymanej ilości ciepła w skraplaczu do zużytej energii elektrycznej (napędowej). Efektywność pomp ciepła sięgać może nawet 500%.

Czynniki wpływające na efektywność pomp ciepła:

1. Temperatura górnego i dolnego źródła ciepła.

  • Temperatura górnego źródła ciepła to temperatura instalacji wewnętrznej w budynku,  która powinna być możliwie najniższa. W momencie stosowania systemu grzewczego z pompą ciepła konieczne jest ogrzewanie poprzez duże powierzchnie grzejne (ogrzewanie podłogowe, ścienne lub grzejnikowe niskotemperaturowe), gdzie temperatury zasilania instalacji są niskie (do 55°C).
  • Temperatura źródła dolnego (temperatura  środowiska, z którego pobiera się ciepło).

Im mniejsza jest różnica między temperaturami dolnego i górnego źródła, tym bardziej pompa ciepła jest wydajna, a miernik efektywności COP wyższy.

2. Lokalizacja oraz warunki pogodowe panujące zimą.

  • Przy lokalizacjach o niskiej temperaturze zimą konieczne jest użycie pompy wykorzystującej wodę gruntową. Gdy temperatury zimowe są wyższe możliwe jest użycie powietrznej pompy ciepła.
  • Powietrzna pompa ciepła w słoneczny dzień może osiągnąć COP na poziomie 5-6, co oznacza, że z 1 kW energii elektrycznej pompa ciepła wytworzy 5-6 kW energii cieplnej w postaci ciepłej wody. W pochmurny dzień, gdy temperatura na zewnątrz osiąga 10 C, pompa ciepła wciąż pracuje efektywnie.
  • Nawet w naszym klimacie, przy ujemnych temperaturach zewnętrznych, pompa ciepła może generować profity. W czasie okresów mroźnych pompy ciepła działają ze zmniejszoną efektywnością (około 50%). Wskazane jest wtedy dogrzewanie domu drugim źródłem ciepła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *