Powstanie pierwsza na świecie fabryka, w której będą produkowane perowskitowe wafle fotowoltaiczne. W tym celu wykorzystana zostanie znajdująca się w Niemczech infrastruktura, którą kiedyś do produkcji ogniw fotowoltaicznych wykorzystywał Bosch. Za inwestycją stoi spin-off utworzony przez naukowców z Oxfordu.

Brytyjska firma Oxford PV, która pracuje nad komercjalizacją perowskitów w fotowoltaice, otworzy pierwszą na świecie linię produkcyjną, na której będą powstawać wafle perowskitowe służące do wykonania ogniw fotowoltaicznych.

W tym celu Oxford PV wykorzysta infrastrukturę w niemieckim Brandenburg an der Havel, na której kiedyś cienkowarstwowe ogniwa fotowoltaiczne produkował Bosch.

W zakupie infrastruktury w Brandenburg an der Havel brytyjskiej firmie pomogły środki zebrane w ostatniej, zakończonej w październiku rundzie finansowania, w której zebrano 8,7 mln funtów. Oxford PV informuje, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy otrzymał od inwestorów w sumie 21,3 mln funtów.

Cel, jaki stawia sobie Oxford PV, to wykorzystanie perowskitów do zwiększenia sprawności tradycyjnych ogniw krystalicznych, z którymi warstwa perowskitowa może się uzupełniać, prowadząc do zwiększenia sprawności takiego tandemowego ogniwa – jak chce to zrobić Oxford PV – do poziomu 30 proc.

Zaledwie w ciągu kilku lat prac nad zastosowaniem perowskitów w fotowoltaice udało się osiągnąć sprawności przetwarzania światła na energię zbliżone do tych, które osiągane są w przypadku tradycyjnej technologii krzemowej, nad którą prace trwają od kilkudziesięciu lat.

Ostatnio na łamach prestiżowego czasopisma „Science” naukowcy z uniwersytetów Stanford i właśnie Oxford pochwalili się opracowaniem perowskitowego ogniwa, którego sprawność wyniosła 20,3 proc.

Nad zastosowaniem perowskitów w fotowoltaice pracuje obecnie kilka instytutów badawczych i firm (wśród nich polskie Saule Technologies). Podczas gdy część prac idzie w kierunku połączenia w ogniwach perowskitów z warstwą krzemową – takie prace prowadzi również Oxford PV, w tym wypadku ogniwo wykonano wyłącznie z perowskitu.

Kolejną zaletą perowskitów są potencjalnie bardzo niskie koszty produkcji. Perowskity można wytworzyć w niskich temperaturach, z wykorzystaniem wielu powszechnie dostępnych surowców i drukować je na warstwie szkła czy plastiku.

Wadą perowskitów, która na razie uniemożliwia ich szersze zastosowanie w fotowoltaice, jest szybka utratwa swoich właściwości. Oxford PV zapewnia, że w niemieckiej fabryce skupi się właśnie nad zapewnieniem lepszej wytrzymałości produkowanych przez siebie ogniw i że opracował już sposób, w jaki tego dokona.

Źródło: Gramwzielone.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *