ProjektyCzysta Energia Odnawialna rozpoczyna realizację projektu pn. „Edukacja ekologiczna – Jeden krok do Czystego Powietrza w woj. Podkarpackim i Lubelskim”, finansowanego w ramach programu priorytetowego nr 7.2 „Różnorodność biologiczna, edukacja i monitoring środowiska Edukacja ekologiczna”, przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Celem przedsięwzięcia jest edukacja mieszkańców terenów województwa lubelskiego
i podkarpackiego
w zakresie zwiększenia świadomości społeczności lokalnych na temat przeciwdziałania zmianom klimatu, wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego, zasad racjonalnego gospodarowania energią, co docelowo przyczyni się do zwiększonego zainteresowania składaniem wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Projekt zakłada, że wyniku realizacji projektu zostanie złożonych duża ilość wniosków
o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.

W ramach kampanii planowane jest przeprowadzenie następujących działań:

1. Szkolenia i doradztwo z zakresu programu „Czyste powietrze”. Program szkoleń obejmie przyczyny i skutki niskiej emisji, informacje nt. jakości powietrza w danym regionie/województwie, wsparcie finansowe realizacji przedsięwzięć , podstawowe informacje o pp „Czyste Powietrze”, na co można uzyskać dofinansowanie (budynek istniejący, budynek nowo wybudowanych), wymagania techniczne dla wyrobów budowlanych, urządzeń i dokumentacji, warunki i intensywność dofinansowania. Odbędą się również warsztaty z wypełniania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo, jako działanie uzupełniające, przewidziano doradztwo w zakresie wsparcia przy wypełnianiu wniosków aplikacyjnych do programu „Czyste powietrze”.

2. Organizacja 15 evetów Bus OZE. Laboratorium mobilne zostało stworzone w celu zwiększenia świadomości lokalnych społeczności zagrożeniami i przyczynami niskiej emisji oraz sposobami jej ograniczania i ostatecznie likwidacji. Ekspozycja wyposażona jest w urządzenia grzewcze
i produkujące energię elektryczną z OZE, umieszczoną na samochodzie, do którego można wejść i zapoznać się z poszczególnymi urządzeniami. Warsztaty prowadzone są w zakresie ograniczania i likwidacji niskiej emisji, działania pompy ciepła na „żywym organizmie”, który stanowi wersja demonstracyjna oraz praktyczne wykorzystanie energii odnawialnej w życiu codziennym. Celem eventów jest zachęcenie odbiorców do zgłębiania tajników wiedzy oraz pokazanie jak odkrycia naukowe wpływają na codzienne życie.

3. Przygotowanie i publikacja 3 artykułów prasowych:
a) Czyste Powietrze – Kościół w Polsce zachęca do dbania o środowisko
b) Dlaczego Gminy chcą działać na rzecz ubóstwa energetycznego swoich mieszkańców
c) To proste – nie czekaj i już teraz zacznij termomodernizację swojego domu. Artykuły ukażą się w lokalnych gazetach regionalnych, gminnych i kościelnych w nakładzie łącznym 28 500 egzemplarzy.

4. Przeprowadzenie 2 szkoleń stacjonarnych dla proboszczów i wikariuszy przygotowujących do udzielania pomocy w wypełnianiu wniosków do Programu Czyste Powietrze.

5. Badanie rynku w formie ankiety w kościołach, na plebaniach i w gminach