PSE opublikowały drugi Raport Zrównoważonego Rozwoju
„Patrzymy w przyszłość” to idea przewodnia drugiego Raportu Zrównoważonego Rozwoju Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Jest ona obecna w każdym z pięciu wyeksponowanych w raporcie filarów strategii Spółki na rzecz Zrównoważonego Rozwoju:

  • Gwarant bezpieczeństwa energetycznego,
  • Przykładny inwestor,
  • Odpowiedzialny pracodawca,
  • Wiarygodny Partner oraz
  • Ekspert w branży.

Raport Zrównoważonego Rozwoju PSE ma charakter informacyjno-edukacyjny. Pokazuje, jak i dlaczego Spółka dba o zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wpływając na zrównoważony rozwoju kraju i społeczeństwa.

Publikacja oddaje pełen obraz aktywności PSE, wynikających z realizowanej Strategii Spółki na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Efekty tych działań w znacznym stopniu wpływają na rozwój gospodarczy, społeczny oraz środowiskowy naszego kraju. Fundamenty strategii tworzą jej filary, charakteryzujące się zdefiniowanymi i zwymiarowanymi celami.

Dokument został przygotowany w oparciu o uznane, międzynarodowe standardy raportowania pozafinansowego – Global Reporting Iniciative G4 oraz poddany niezależnej, zewnętrznej weryfikacji. Audyt objął 85 wskaźników, w tym  35 profilowych, 35 szczegółowych  oraz 15 mierników efektywności, wynikających z przyjętej strategii Spółki. Nad rzetelnością opracowania raportu, jego zawartością i zgodnością z wytycznymi GRI czuwał Zespół wdrożeniowy ds. Zrównoważonego Rozwoju w GK PSE.

W proces opracowania raportu zastali zaangażowani pracownicy ze wszystkich jednostek organizacyjnych PSE oraz przedstawiciele spółek Grupy Kapitałowej: PSE Inwestycje i PSE Innowacje. Jego powstanie poprzedziła zorganizowana przez Spółkę sesja dialogowa z przedstawicielami wszystkich grup interesariuszy.

Jak wskazano w raporcie, PSE w latach 2010-2015 poniosły nakłady inwestycyjne na poziomie 4,9 mld zł, inwestując w rozwój infrastruktury sieciowej. Poprzez te inwestycje Spółka zapewnia coraz wyższą niezawodność pracy systemu. O jego sprawności świadczy wskaźnik dyspozycyjności linii i urządzeń sieciowych – DYSU, który w raportowanym okresie osiągnął poziom aż 99,44 proc.

 

Raport w formacie PDF – do ściągnięcia tutaj!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *