Globalne porozumienie klimatyczne – COP21

Po dwóch tygodniach negocjacji w Paryżu przyjęto globalne porozumienie klimatyczne. Jest to pierwsza na świecie umowa tego typu. Podstawowym założeniem umowy w Paryżu jest ograniczenie wzrostu średniej temperatury globalnej poniżej 2oC w porównaniu z epoką przedindustrialną, a nawet zatrzymanie jej Read More

Energia geotermalna i biomasa szansą dla Polski w branży OZE

Podczas polskiej prezentacji w ramach szczytu klimatycznego w Paryżu minister środowiska stwierdził, iż zasoby geotermalne i biomasa są szansą rozwoju Polski w dziedzinie OZE. W trakcie prezentacji przedstawiono projekty geotermalne w Kole oraz Toruniu. Obecnie około 80% energii globalnej pochodzi Read More

95 % energii z OZE w Urugwaju

W Urugwaju udało się zmniejszyć znacząco emisje dwutlenku węgla bez państwowych subsydiów oraz bez wzrostu cen energii dla odbiorców końcowych. Władze Urugwaju wprowadziły stabilny system wsparcia dla producentów OZE. Duża konkurencja wśród inwestorów powoduje, iż oferują oni energię po niższych Read More

Francja wyda 2 mld euro dla Afryki na OZE

Na paryskim szczycie klimatycznym COP21 prezydent Francji – Francois Hollande obiecał Afryce 2 mld euro do 2020 roku na odnawialne źródła energii. Według wypowiedzi Francois Hollande Afryka najbardziej dotknięta jest konsekwencjami zmian klimatycznych, choć w praktyce nie ponosi odpowiedzialności za Read More