Dotacje na efektywność energetyczną i OZE w woj. lubelskim

Rusza nabór wniosków w konkursie o unijne dofinansowanie na inwestycje z zakresu efektywności energetycznej, w tym wykorzystania OZE, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy z woj. lubelskiego. Wkrótce w tym województwie zostanie również ogłoszony nabór w konkursie o unijne dofinansowanie na Read More

W czerwcu rusza konkurs na dotacje dla OZE w województwie świętokrzyskim

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywna i zielona energia, Działanie 3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne Read More

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe otrzymają nawet do 85% dofinansowania z UE na OZE

Ruszyły unijne dotacje dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Poziom dofinansowania w niektórych regionach sięgnie nawet 85 proc. kwoty inwestycji.  W każdym z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych przewidziano realizację projektów z obszaru wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Read More

NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków w programie Ryś

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w programie Ryś. W programie tym można liczyć na dofinansowanie na termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz na instalacje związane z OZE, które dotyczą m.in. pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Z programu Read More

Prosument – dofinansowanie OZE przez NFOSiGW

Poniższe informacje zaczerpnięto ze stron Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w Read More