Integracja procesów przetwarzania szansą dla gospodarki odpadami

Konwergencja to zjawisko polegające na integracji różnych procesów przetwarzania odpadów w jednej instalacji. Proces ten wykorzystany w ochronie środowiska może dawać korzyści nie tylko samorządom, ale i inwestorom. Profity konwergencji obejmują mniejsze nakłady inwestycyjne, a co za tym idzie tego Read More