Mikroinstalacje fotowoltaiczne – proces inwestycyjny

Proces inwestycyjny mikroinstalacji fotowoltaicznych   Etapy procesu inwestycyjnego: ETAP I Decyzja o warunkach zabudowy i wniosek o przyłącze – wybór lokalizacji – dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością (oświadczenia o dysponowaniu tytułem prawnym do nieruchomości, Wypis z Księgi Wieczystej, Umowa Dzierżawy) Read More

Instalacja fotowoltaiczna – na co zwrócić uwagę?

Efektywność pracy systemów fotowoltaicznych zależy od wielu czynników. Stowarzyszenie Czysta Energia Odnawialna SCEO zaleca zwrócić szczególną uwagę na: jakość modułów fotowoltaicznych Kupujmy tylko panele PV od sprawdzonych dostawców, w przeciwnym wypadku ich sprawność szybko spadnie!   staranne połączenia elementów i Read More

Fotowoltaika na dachach 160 tys. domów w Meksyku

Według Meksykańskiego narodowego instytutu statystycznego INEGI instalacje fotowoltaiczne (PV) zostały już zamontowane na ponad 159,7 tys. dachach meksykańskich domów. Meksykańskie stowarzyszenie branży fotowoltaicznej ANES informuje, iż w 2015 roku około 8-10 tys. gospodarstw domowych zostało objętych programem net-meteringu. Meksykański potencjał Read More

Największa na świecie dachowa instalacja PV w Indiach

W indyjskim mieście Amritsar uruchomiono największy na świecie dachowy system fotowoltaiczny. Dachową instalację PV o mocy 12 MW zrealizował Tata Power Solar. Energia wyprodukowana trafi do lokalnej sieci i będzie objęta systemem wsparcia w regionie Punjab. Panele fotowoltaiczne zamontowano na Read More