Mikroinstalacje fotowoltaiczne – proces inwestycyjny

Proces inwestycyjny mikroinstalacji fotowoltaicznych   Etapy procesu inwestycyjnego: ETAP I Decyzja o warunkach zabudowy i wniosek o przyłącze – wybór lokalizacji – dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością (oświadczenia o dysponowaniu tytułem prawnym do nieruchomości, Wypis z Księgi Wieczystej, Umowa Dzierżawy) Read More

Australia – lider energetyki prosumenckiej

Australia staje się czołowym rynkiem energetyki prosumenckiej. Domowe instalacje PV ma już 1,5 miliona australijskich gospodarstw domowych i małych firm. Na przełomie listopada i grudnia 2015 roku całkowita ilość mikroinstalacji PV zainstalowanych w Australii osiągnęła liczbę 1,486 mln.