Prognoza Ministerstwa Energii na rok 2020 – 80 tysięcy mikroinstalacji

W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Energii przedstawiło prognozę przyrostu liczby mikroinstalacji, której spodziewa się w najbliższych latach. Prognoz rozwoju rynku prosumenckiego w Polsce zabrakło na etapie tworzenia ostatniej nowelizacji ustawy o OZE, w której Ministerswo Energii zdecydowało się na Read More