Apel ruchu „Więcej niż energia” w sprawie poprawki prosumenckiej

Ruch „Więcej niż energia” – koalicja 140 samorządów, placówek naukowych oraz organizacji społecznych i branżowych popierających rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz podnoszenie efektywności energetycznej – stoi na stanowisku, że przyjęta w ubiegłym roku tzw. poprawka prosumencka, która wprowadziła do Read More

Fotowoltaika na dachach 160 tys. domów w Meksyku

Według Meksykańskiego narodowego instytutu statystycznego INEGI instalacje fotowoltaiczne (PV) zostały już zamontowane na ponad 159,7 tys. dachach meksykańskich domów. Meksykańskie stowarzyszenie branży fotowoltaicznej ANES informuje, iż w 2015 roku około 8-10 tys. gospodarstw domowych zostało objętych programem net-meteringu. Meksykański potencjał Read More

Ceny referencyjne w aukcji dla OZE na rok 2016

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie dotyczące cen referencyjnych przysługujących za zieloną energię, którą będzie można sprzedawać na podstawie przyszłorocznych aukcji dla OZE. Według Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki z dnia 13 listopada 2015 roku, w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych Read More