Prosument – dofinansowanie OZE przez NFOSiGW

Poniższe informacje zaczerpnięto ze stron Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w Read More