NREL: bliżej przełomu w perowskitach

W ciągu zaledwie kilku lat prac nad zastosowaniem perowskitów w fotowoltaice sprawność przetwarzania energii z ich wykorzystaniem zbliżyła się do sprawności osiąganej w przypadku tradycyjnych ogniw krystalicznych. Problemem pozostaje natomiast niska wytrzymałość perowskitów i szybka degradacja. Amerykańscy naukowcy z National Renewable Read More