OZE – Polska na samym końcu rozwoju w energetyce odnawialnej

Szwecja (lider OZE w Europie) wytwarza już ponad połowę energii pochodzącej z OZE, a Finlandia, Łotwa i Austria przynajmniej trzecią część. Łączny udział energii odnawialnej w UE przekroczył już 16%. Polska, z udziałem 11,45%, znalazła się na 20. miejscu na Read More