Sejm poparł porozumienie klimatyczne.

Dzisiaj Sejm zagłosował za ratyfikacją przez prezydenta porozumienia klimatycznego. Opowiedziało się za tym aż 402 posłów, przeciwko było 36, a żaden nie wstrzymał się od głosu. Za zgodą na ratyfikację przez Polskę porozumienia klimatycznego głosowali dzisiaj wszyscy obecni na sali Read More

Prognoza Ministerstwa Energii na rok 2020 – 80 tysięcy mikroinstalacji

W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Energii przedstawiło prognozę przyrostu liczby mikroinstalacji, której spodziewa się w najbliższych latach. Prognoz rozwoju rynku prosumenckiego w Polsce zabrakło na etapie tworzenia ostatniej nowelizacji ustawy o OZE, w której Ministerswo Energii zdecydowało się na Read More

Ustawa antywiatrakowa mniej restrykcyjna? ME planuje nowelizację

Taką informację podaje dzisiaj „Rzeczpospolita”. Przygotowana przez Ministerstwo Energii nowelizacja może złagodzić wyjątkowo restrykcyjne kryterium minimalnej odległości farm wiatrowych od domów czy obszarów chronionych.  Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, nazywana przez branżę wiatrową ustawą antywiatrakową, weszła w życie Read More

ClientEarth: projekt rynku mocy niezgodny z prawem UE

Rynek mocy. Przyjęcie projektu rynku mocy w brzmieniu zaproponowanym przez Ministerstwo Energii wiązałby się z nałożeniem na społeczeństwo i gospodarkę kosztów rzędu 80-90 mld zł w okresie od 2021 do 2030 roku – ostrzega analiza przygotowana przez Regulatory Assistant Project (RAP) i Read More

Ustawa „antywiatrakowa” uderza w plany Polenergii

Skutki ustawy antywiatrakowej. Po PGE i Enerdze wartość swoich farm wiatrowych odpisze również największy polski prywatny koncern energetyczny Polenergia. Tłumaczy to przyjęciem ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Spółka informuje ponadto, że nie oszacowała jeszcze wpływu, jaki będzie mieć Read More

Ustawa OZE a klastry energetyczne – Opinia Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej

Po kilku latach starań, idea lokalnych systemów zasilania zdaje się nabierać realnych kształtów, znajdując swoje odzwierciedlenie w przepisach nowalizacji ustawy o OZE. Pytanie tylko czy instrumenty, które daje do dyspozycji ustawodawca, są wystarczające do tego, by w Polsce mogły powstać Read More

Wady nowelizacji ustawy o OZE według ClientEarth i WWF

W piątek na stronach sejmowych pojawił się zapowiadany przez Ministerstwo Energii projekt nowelizacji ustawy o OZE. Jego analizę opublikowały już ClientEarth i WWF Polska. Organizacje ekologiczne wytykają przygotowanemu przez resort energii projektowi szereg wad. Wśród nich wskazują na brak konsultacji, Read More

Akcja ruchu „Więcej niż energia” w sprawie prosumenta

W ramach akcji zorganizowanej przez ruch „Więcej niż energia”, grupa osób symbolizująca posłów i posłanki odegrała dziś przed budynkiem Sejmu scenę reanimacji. Pierwsza pomoc była udzielana prosumentowi, czyli osobie wytwarzającej energię z odnawialnych źródeł (OZE). W ten sposób członkowie ruchu Read More

Obowiązkowe instalacje PV dla nowych budynków w San Francisco

Kalifornia może być pierwszym miejscem na świecie z rozproszonym systemem energetycznym bazującym na czystych technologiach. Potwierdza to decyzja władz San Francisco, które przyjęły prawo nakazujące wykorzystanie fotowoltaiki na każdym nowym budynku. Zgodnie z już wcześniej obowiązującym stanowym prawem, dachy na Read More