Okna produkujące energię elektryczną – organiczne ogniwa PV

Chodzi o firmę Merck, która wraz z partnerami takimi jak: Polysolar (BIPV) oraz Centrum Innowacyjnych Metod CPI prowadzi badania nad komercyjnym wykorzystaniem okna wyposażonego w organiczne ogniwo PV. Dzięki takiemu połączeniu nie tracimy głównej funkcjonalności okna jaką jest dostarczanie świata Read More