NFOŚiGW uruchamia nowy projekt doradczy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z w wybranymi wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. NFOŚiGW zapewnia, że projekt Read More