Ustawa OZE a klastry energetyczne – Opinia Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej

Po kilku latach starań, idea lokalnych systemów zasilania zdaje się nabierać realnych kształtów, znajdując swoje odzwierciedlenie w przepisach nowalizacji ustawy o OZE. Pytanie tylko czy instrumenty, które daje do dyspozycji ustawodawca, są wystarczające do tego, by w Polsce mogły powstać Read More

Wady nowelizacji ustawy o OZE według ClientEarth i WWF

W piątek na stronach sejmowych pojawił się zapowiadany przez Ministerstwo Energii projekt nowelizacji ustawy o OZE. Jego analizę opublikowały już ClientEarth i WWF Polska. Organizacje ekologiczne wytykają przygotowanemu przez resort energii projektowi szereg wad. Wśród nich wskazują na brak konsultacji, Read More

Apel ruchu „Więcej niż energia” w sprawie poprawki prosumenckiej

Ruch „Więcej niż energia” – koalicja 140 samorządów, placówek naukowych oraz organizacji społecznych i branżowych popierających rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz podnoszenie efektywności energetycznej – stoi na stanowisku, że przyjęta w ubiegłym roku tzw. poprawka prosumencka, która wprowadziła do Read More

Ceny referencyjne w aukcji dla OZE na rok 2016

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie dotyczące cen referencyjnych przysługujących za zieloną energię, którą będzie można sprzedawać na podstawie przyszłorocznych aukcji dla OZE. Według Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki z dnia 13 listopada 2015 roku, w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych Read More

Fotowoltaika – oszczędności

Zysk z instalacji fotowoltaicznej Dzięki nowym uregulowaniom prawnym ustawy „OZE”, czyli Odnawialnych Źródeł Energii stało się możliwe bilansowanie dotychczasowych rachunków za energię elektryczną, pozyskaniem prądu z OZE, a więc np. z instalacji fotowoltaicznej. Jak to wygląda w praktyce? Ustawa OZE Read More