Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii – pełny tekst dostępny w postaci pliku pdf na stronach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej:

http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/2604_u/$file/2604_u.pdf

Ustawa OZE dotyczy dostosowania przyjętych w Polsce rozwiązań prawych do standardów prawodawczych rynku energii odnawialnej obowiązujących w innych wiodących krajach UE i ma na celu m.in. zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska,

 

racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii, wypracowanie optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia w energię odbiorców końcowych.Ustawa została podpisana przez Prezydenta dnia 11 marca 2015 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *