Energia odnawialna w Wielkiej Brytanii. W I kwartale tego roku działające na Wyspach odnawialne źródła energii wyprodukowały w sumie 23,22 TWh energii elektrycznej. To daje ponad 25procentowy udział w brytyjskim miksie energii elektrycznej. Gorzej jest z udziałem zielonej energii w brytyjskim miksie, który uwzględnia również ciepło i transport. 

W I kwartale br. udział OZE w miksie energii elektrycznej Wielkiej Brytanii wyniósł 25,1 proc., co oznacza wzrost o 2,3 pkt proc. w porównaniu do I kwartału 2015 r. – mimo nieco gorszych warunków pogodowych dla generacji z elektrowni wiatrowych.

Najwięcej energii wyprodukowały w I kwartale brytyjskie elektrownie wykorzystujące biomasę (8,3 TWh, wzrost r/r o 18 proc.), następnie elektrownie wiatrowe na lądzie (6,4 TWh, spadek o 11 proc. r/r), morskie farmy wiatrowe (5,1 TWh, wzrost o 10 proc.), elektrownie wodne (2 TWh, wzrost o 1,8 proc.), a następnie elektrownie fotowoltaiczne (1,3 TWh, wzrost aż o 41 proc. rok do roku).

Na koniec marca br. potencjał OZE w Wielkiej Brytanii wzrósł do 31,2 GW i był wyższy o 3,3 GW w porównaniu do I kwartału 2015 r. Za ponad połowę tego wzrostu odpowiadała fotowoltaika.

Według europejskiego stowarzyszenia branży solarnej SolarPower Europe, na koniec ubiegłego roku potencjał fotowoltaiki w Wielkiej Brytanii wynosił 9,149 GW, jednak według ostatnich informacji tylko w I kwartale br. zwiększył się o rekordowe 1,5 GW. Tym samym fotowoltaika na Wyspach przekroczyła swoim potencjałem łączną moc działających tam lądowych farm wiatrowych, która wynosi ok. 10 GW.

Wzrost potencjału fotowoltaiki przekłada się na coraz bardziej zauważalny udział PV w brytyjskim miksie energii. Solar Trade Association (STA) poinformowało, że w jednym z pierwszych dni czerwca udział fotowoltaiki w brytyjskim miksie energii elektrycznej sięgnął nawet w najlepszym momencie 23,9 proc.

W. Brytania w tyle z celem na 2020 r.

Gorzej statystyka udziału OZE w brytyjskim miksie energetycznym wygląda, gdy obok energii elektrycznej uwzględnimy również transport i ciepłownictwo. Udział biopaliw w miksie energetycznym w transporcie na Wyspach wynosi tylko niecałe 3 proc.

W sumie udział OZE w finalnej konsumpcji energii w 2015 r. wyniósł na Wyspach 8,3 proc., co oznacza wzrost o 1,2 pkt proc. w porównaniu do roku 2014. Unijny cel Wielkiej Brytanii na 2020 r. to 15 proc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *