Urząd m.st. Warszawy informuje o uruchomieniu dopłat dla mieszkańców stolicy, którzy zechcą wymienić swoje piece na bardziej ekologiczne źródło ogrzewania.

W przygotowanej w tym celu uchwale, którą dzisiaj mają zająć się warszawscy radni, jest mowa o dopłatach w wysokości od 7 do 20 tys. zł, przy czym udzielone dofinansowanie nie będzie mogło przekroczyć 75 proc. rzeczywistych kosztów inwestycji.

Dopuszcza się likwidację kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpienie ich przez nowe źródło ciepła opalane paliwem gazowym. W tym wypadku dofinansowanie może sięgnąć 7 tys. zł dla osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, a także 15 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

W przypadku likwidacji dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła i wykonania indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej maksymalna wysokość dotacji nie będzie mogła przekroczyć 10 tys. zł dla osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, a także 20 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Dotacje będą udzielane ze środków budżetu m.st. Warszawy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. W budżecie na 2017 rok zaplanowano na ten cel kwotę ponad 23 milionów złotych, ale stołeczny magistrat nie wyklucza zwiększenia tego budżetu w razie potrzeby.

Urząd m.st. Warszawy przypomina ponadto, że mieszkańcy stolicy mogą nadal ubiegać się o dofinansowanie na domowe instalacje odnawialnych źródeł energii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *