Norwegia i Unia Europejska podpisały umowę dotyczącą uruchomienia nowych programów dofinansowania, których jednym z beneficjentów jest też Polska. Tzw. fundusze norweskie można przeznaczyć m.in. na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Na szczegółowe warunki oraz terminy poszczególnych konkursów musimy jeszcze poczekać, jednak już teraz wiadomo, że środków w ramach funduszy norweskich będzie znacznie więcej niż poprzednio. 

W tym miesiacu rząd norweski i Unia Europejska podpisały umowy o nowej perspektywie finansowej na rzecz krajów najsłabiej rozwiniętych na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W okresie 2014-2021 Norwegia przeznaczy na ten cel 391,4 milionów euro rocznie, wspierając inicjatywy w dziedzinie innowacji, badań i edukacji. Wśród kluczowych obszarów tematycznych znajdą się m.in. bezpieczeństwo energetyczne czy zmiany klimatyczne.

W nowym okresie finansowania kwota 2,8 mld euro zostanie udostępniona 15 państwom członkowskim Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia stosunków dwustronnych z trzema krajami-darczyńcami.

Polska pozostanie największym beneficjentem środków norweskich i EOG. Alokacja przewidziana dla naszego kraju to 809,3 mln euro. Podpisanie porozumień z UE umożliwia rozpoczęcie oficjalnych negocjacji bilateralnych Polski z darczyńcami, dotyczących wykorzystania tych funduszy.

Departament Komunikacji w Ministerstwie Rozwoju, podpisanie porozumień z UE umożliwia rozpoczęcie oficjalnych negocjacji bilateralnych Polski z darczyńcami, jednak dopiero po zakończeniu negocjacji będzie wiadomo, w jakich proporcjach zostanie podzielony budżet oraz jakie będą warunki finansowania. Terminarz naborów nie jest zatem jeszcze znany.

System funduszy norweskich i funduszy EOG składa się z dwóch mechanizmów finansowych. Jeden z nich jest finansowany wyłącznie przez Norwegię (Norway Grants) i wynosi 179,1 milionów euro rocznie na lata 2014-2021. Drugi (EEA Grants) wynosi 221,2 milionów euro rocznie i obejmuje połączony wkład Islandii i Liechtensteinu wynoszący 4 proc. ogółu. Pozostałe 96 proc. pokrywa Norwegia.

Państwami-beneficjentami nowego okresu finansowania będą – obok Polski – Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Obecnie realizowana jest jeszcze druga edycja tych funduszy, a łączna kwota środków na lata 2009-2014 dla Polski to 578,1 mln euro. Wszystkie zostały już rozdysponowane, a czas na realizację i rozliczenie projektów mamy do końca 2017 r. Polska wykorzystała też całą pulę w wysokości 528 mln euro przyznaną w pierwszej edycji na lata 2004-2009.

 

Źródło: Gramwzielone.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *