Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MIDO® Sp. z o.o. działa nieprzerwanie od 1991 roku. Specjalizuje się w produkcji metalowej – konstrukcje stalowe, obudowy dla górnictwa, elementy obudów podporowych i kotwowych oraz produkuje materiały do wzmacniania górotworu. Aktualnie od dwóch lat dynamicznie rozwija działalność związaną z promowaniem i wdrażaniem rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Zapraszamy Państwa do współpracy i na naszą stronę internetową www.mido.pl
Zapraszamy wszystkie osoby i instytucje, które chciałyby w przyszłości współpracować z nami, bądź ubiegać się o wsparcie – do kontaktu z Fundacją. Fundacja może otrzymywać dotacje od każdego zainteresowanego podmiotu, który chciałby wesprzeć jej cele statutowe. Fundacja realizuje je zarówno poprzez własne projekty jak i poprzez udzielanie wsparcia inicjatywom innych instytucji, stowarzyszeń i osób. Pod pojęciem edukacji finansowej rozumiemy podejmowanie szeroko zakrojonych działań w celu upowszechnienia wiedzy dotyczącej zarządzania finansami. Promujemy kształtowanie wśród obywateli pozytywnych nawyków prowadzących do podejmowania właściwych decyzji w zakresie zarządzania finansami osobistymi. Są one niezbędne do realizacji zarówno obecnych jak i przyszłych potrzeb (np. zakupu własnego mieszkania, sfinansowania edukacji dzieci itp.).
Kryzys gospodarczy i rosnące zadłużanie się społeczeństw zwróciły naszą uwagę na znaczenie edukacji finansowej prowadzonej już od najmłodszych lat. Wiedza w tej dziedzinie warunkuje bowiem pełne uczestnictwo w życiu gospodarczym i bezpieczne korzystanie z coraz bardziej skomplikowanych produktów finansowych. Edukacja finansowa umożliwia też wykształcenie świadomości finansowej, aby każdy mógł zorientować się, jakie szanse i zagrożenia niesie ze sobą każda z podejmowanych decyzji finansowych. Świadomość finansowa polskiego społeczeństwa nie jest niestety duża. Każdy wie, że w 1410 r, była Bitwa pod Grunwaldem. Natomiast ilu ludzi wie, jak np. obliczyć efekt odkładania 100 zł miesięcznie, przez 14 lat na 10% w skali roku? O rozwój inteligencji finansowej i o edukację finansową należy zatem dbać zarówno na etapie szkolnym, jak i w życiu dorosłym. Dzięki temu możemy przeciwdziałać sytuacji, w której nadmierne zadłużanie się gospodarstw domowych stanie się ważnym problemem powodującym wykluczenie społeczne wielu obywateli. Przeciwdziałanie temu zjawisku jest jednym z głównych celów statutowych Fundacji Fortis.
zdzZakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – najstarsza firma oświaty zawodowej na Śląsku, zaprasza na kursy i szkolenia kwalifikacyjne, doskonalące, przygotowujące do wykonywania zawodu oraz pozwalające zdobyć uprawnienia zawodowe. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą Zakładu na naszej stronie www.zdz.katowice.pl
Osoby zainteresowane zdobyciem Certyfikatu instalatora mikro i małych systemów fotowoltaicznych zapraszamy na kursy organizowane w akredytowanej przez UDT pracowni fotowoltaiki w Chorzowie – Zobacz

 

doeko2
Spółka DO.EKO oferuje usługi konsultingowe, które zapewnią klientowi wybór optymalnych rozwiązań finansowych, w tym w szczególności bezzwrotne finansowanie planowanych inwestycji. Spółka specjalizuje się w pozyskaniu finansowania na inwestycje z obszaru ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz inwestycji optymalizujących zużycie energii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *