Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Polenergia wykonała ostatnio duży krok w kierunku realizacji pierwszych w naszym kraju morskich farm wiatrowych. Teraz zapowiada, że pierwsze elektrownie wiatrowe w polskiej części Morza Bałtyckiego powstaną w latach 202122. Niewiadomą pozostaje, w jakim systemie Polenergia będzie rozliczać produkowaną przez nie energię i jaka będzie jej cena, co powinno być kluczową informacją przy podjęciu finalnej decyzji inwestycyjnej.  

Polenergia jako pierwsza w Polsce uzyskała od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III. Planowana moc to 600 MW.

Na etapie przygotowywania projektu inwestycyjnego, w okresie od czerwca 2012 r. do lutego 2014 r., przeprowadzono kompleksowe badania środowiska morskiego na skalę nie stosowaną do tej pory w Polsce. Objęto nimi planowaną farmę wiatrową, a także obszar bezpośrednio do niej przyległy. Wykonano szereg analiz i ekspertyz, dotyczących potencjalnych oddziaływań na: krajobraz, rybołówstwo, ruch statków, systemy radiolokacji i łączności, lotnictwo cywilne i wojskowe, dziedzictwo kulturowe, możliwość wykorzystania zasobów dna morskiego oraz plan przeciwdziałania zagrożeniom i zanieczyszczeniom olejowym.

Polenergia podkreśla, że na tym etapie prac skorzystała przede wszystkim z pomocy polskich ekspertów oraz krajowego zaplecza badawczego.

Warto podkreślić, że dzięki bardzo dobrym warunkom wietrznym na Bałtyku, możliwe jest bardziej efektywne wykorzystanie energii oraz zmniejszenie zużycia urządzeń, czyniąc z farm morskich stabilne źródło energii odnawialnej – komentuje Polenergia.

Wydanie tzw. decyzji środowiskowej daje Polenergii zielone światło do rozpoczęcia prac nad projektem technicznym pierwszej w Polsce farmy wiatrowej zlokalizowanej na Morzu Bałtyckim. 120 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 600 MW zlokalizowanych będzie 23 km na północ od linii brzegowej, na wysokości gminy Smołdzino oraz gminy miejskiej Łeba w woj. pomorskim.

Moc pojedynczego wiatraka ma wynosić do 5 MW, a jego wysokość sięgnie 275 m. To oznacza, że na Bałtyku staną konstrukcje aż o 44 metry wyższe niż wysokość Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wraz z iglicą (231 m). Sama średnica rotora elektrowni wiatrowej będzie wynosić aż 200 m. Będą to największe elektrownie wiatrowe, jakie dotychczas wybudowano w Polsce.

Polenergia jako grupa energetyczna stawia na dywersyfikację swojejdziałalności zarówno w obszarze energetyki konwencjonalnej, jak i odnawialnej. Jednym z filarów rozwoju spółki są bardzo perspektywiczne projekty farm wiatrowych na Bałtyku, które cechują się wysoką stabilnością i wpisują się w strategię energetyczną Polski oraz nowe regulacje prawne. Wydanie pierwszej decyzji środowiskowej, tokamień milowy w procesie realizacji tych projektów. Łączna mocplanowanych farm wynosi 1200 MW, czyli 3-krotnie więcej niż mocprojektów farm wiatrowych na lądzie, których realizacja w związku zwejściem nowych przepisów została zawieszona. Oczekujemy, żejeszcze w tym roku oba nasze projekty na Bałtyku będą miały wydane decyzje środowiskowe – komentuje Jacek Głowacki kierujący pracami zarządu Polenergii.

Harmonogram działań przewiduje trzyletni okres na przygotowanie projektu technicznego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych ma nastąpić w 2019 roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Pierwszy prąd popłynie do polskiego wybrzeża najwcześniej za 5 lat (lata 2021-22). Okres eksploatacji Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III przewidziany jest na 25 lat.

Polenergia ocenia, że wartość inwestycji wyniesie 10 mld zł i w maksymalny sposób che skorzystać przy jej realizacji z lokalnego zaplecza. Spółka szacuje, że polskie przedsiębiorstwa bezpośrednio lub pośrednio będą mogły ubiegać się o kontrakty wartę 60 proc. tej inwestycji, czyli około 6 mld zł. Dotyczą one przede wszystkim fundamentów, wież, kabli, morskiej stacji transformatorowej, usług budowlanych, a także potencjalnie produkcji rotorów czy też dostawy statków.

Taka skala potencjalnych zamówień skierowanych do polskich przedsiębiorstw to duży impuls przynoszący nowe miejsca pracy przede wszystkim na Pomorzu, choć pozytywny efekt gospodarczy tak dużej inwestycji będzie odczuwalny w różnych przedsiębiorstwach w całym kraju – komentuje Polenergia.

Największa morska farma wiatrowa na Bałtyku?

Zbudowana przez Polenergię farma wiatrowa ma być jedną z największych farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Obecnie na Bałtyku w jego niemieckiej części działają dwie farmy wiatrowe – EnbW Baltic 1 i Baltic 2, o mocy odpowiednio 48,3 MW i 288 MW. W trakcie budowy jest większa farma wiatrowa. Projekt Wikinger ma osiągnąć moc 350 MW i będzie się składać z 70 elektrowni wiatrowych, każda o mocy 5 MW.

Plan budowy na Bałtyku jeszcze większej farmy wiatrowej ma niemiecko–norweskie konsorcjum firm E.ON i Statoil. Jej moc docelowo osiągnie 385 MW. Morska farma wiatrowa Arkona, której uruchomienie zaplanowano na 2019 r., będzie zlokalizowana 35 km od niemieckiej wyspy Rugen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *